BGRegistar.com

ЛАБКОНСУЛТ ПЛЮС ООД

Информация

Информация

 

ЛАБКОНСУЛТ ПЛЮС ООД е създадена през 2007 година със седалище град София, ул. Симеоновско шосе №18 А.

 

Разполага с екип от квалифицирани специалисти в различни области, отлични професионалисти с богат опит в изпитване на строителните материали, високо молекулните съединения за производство на изделия от пластмаси за строителството.


Лабконсулт Плюс ООД е със статут на активен член на Български Институт по стандартизация.

 

Изпитвателната лаборатория при ЛАБКОНСУЛТ ПЛЮС е акредетирана за изпитване на продукти и изделия за строителството в девет основни направления.

 

Работи по утвърдена система по качеството, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

 

Акредитирана да извършва и пробовземане на строителни продукти.

 

ЛАБКОНСУЛТ ПЛЮС прилага актуални български, европейски и международни стандартизирани методи за изпитване.

 

Притежава Сертификат за акредитация рег. №71ЛИ / 29.01.2016 г., валиден до 29.01.2020 г., издаден oт ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

 

Лабораторията работи като подизпълнител на лицензирани от МРРБ Лица за оценка на съответствието на строителни продукти в България и нотифицирани лица към Европейския Съюз.

 

Контакти

ЛАБКОНСУЛТ ПЛЮС ООД

София, ул. Симеоновско шосе 18 А
0886439798, 0886439810