BGRegistar.com

К В МОНТАЖИ 97

Информация

К В МОНТАЖИ 97

Адрес: Томпсън/София, ул. Синчец 2 Тел: 02 483 80 74 / 0888 70 17 83 / 0888 61 99 79 Email: vendov@yahoo.com URL: К В МОНТАЖИ 97

К В МОНТАЖИ 97 ЕООД е дружество, основано през 1991 година, с предмет на дейност окомплектоване, доставка, монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство на асансьорни уредби.
Фирмата внася асансьорни части и детайли от Италия, Гърция и Турция.
Предлага разнообразна гама от части и компоненти за асансьори: хидравлика, повдигателни механизми, бутони, кабинни бутониери, кабини, кабинни врати, етажни врати – автоматични и полуавтоматични, стоманени въжета, флексир кабели и други.

След окомплектоване асансьрните уредби са защитени със Сертификат за краен контрол.
К В МОНТАЖИ 97 притeжава нyжните рaзрешения за дeйност от Държaвната агeнция по стандартизaция и мeтрология, Главна дирeкция „Инспeкция за държaвен тeхнически нaдзор”.
Притежава също така сертификат за всички видове електрически и хидравлични асансьори, в това число – пътнически, товарни, автомобилни и платформи.

Контакти

К В МОНТАЖИ 97

София, ул. Синчец 2