BGRegistar.com

КЮ СЕРТИФИКЕЙШЪН АД

Информация

КЮ СЕРТИФИКЕЙШЪН АД

предлага контрол и сертификация на:

 

  • Биологично земеделие - фермери, преработватели, търговци.

 

 

 

 

 

Кодов номер BG-BIO-03

 

  • Земеделски продукти и храни със защитени географски означения.

 

  • Храни с традиционно-специфичен характер.

 

 

 

 

 

За повече информация свържете се с нас на посочените координати.

 

ВКЛЮЧВАНЕ В СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ И СЕРТИФИКАЦИЯ

1. Заявявате желание за сертификация:

 

  • По телефон: 032 649 228, 0896 610 383
  • По факс: 032 620 018
  • По e-mail: info@qcertification.bg

 

2. Получавате QC комплект документи за Заявление - документите могат да бъдат свалени и от електронната страница: www.qcertification.bg

 

3. Прочитате внимателно документите,
попълвате ги и ги изпращате (представяте) в офиса на QC.

 

4. QC оценява полученото Заявление и ако то е правилно и коректно попълнено, и придружено с всички необходими оправдателни документи, QC Ви предлага Договор за сертификация и ценова оферта.

 

5. При приемане на предложения договор и ценовата оферта Вие подписвате и изпращате съответните документи в офиса на QC и изврършвте плащане по ценовата листа.

 

6. QC определя инспектор за Вашето стопанство/предприятие и съгласувате дата за първиначална проверка на място (инспекция). 

 

КОНТРОЛ И СЕРТИФИКАЦИЯ

1. Вашето стопанство/предприятие подлежи всяка година минимум на една пълна проверка на място. Броят на проверките се определя въз основа на анализ на риска.

 

2. Проверките на място се извършват в т. нар. критични периоди, т.е., когато е най-голяма вероятността за допускане на несъответствия с изикванията на законодателството.

 

3. По време на проверките инспекторите проверяват съответствието на данните, подадени в Заявлението за сертификация, спазването на нормативните изисквания, дукументацията (дневниците и оправдателните документи) на стопанството/предприятието, посещават всички производствени, помещенията за съхранение и преработка, наблюдават различните етапи на производство.

 

4. Инспекторите могат да вземат проби за анализ за установяване на неразрешени субстанции или методи (в случай на съмнение за използването на такива или съгласно годишния план на QC за вземане на проби).

 

5. Инспекторите съставят доклад от проверката, който Ви е също подписвате и един екземплят от доклада остава при Вас.

Контакти

КЮ СЕРТИФИКЕЙШЪН АД

Пловдив, ул. Леонардо да Винчи 42 А
032649228
032620018