BGRegistar.com

КУЛ КОНСУЛТ

Информация

КУЛ КОНСУЛТ

Началото на фирмата e поставено през 2006 г., когато екип от специалисти с дългогодишен опит в инженеринга и търговията се отделят в нова структора.

Натрупаният опит и високите цели, който ръководството си поставя налагат фирмата като един желан и надежден партньор в областта на системите за централна климатизация.
Нашата модерна компания действа гъвкаво и ефективно в динамиката на пазарните отношения, като спазва принципите на лоялна конкуренция и бизнес етика.


 
ИНЖЕНЕРИНГ

 

  • Проектиране, реализиране на проекта-комплексна доставка и монтаж, системи за автоматизирано управление, гаранционно и следгаранционно подържане на инсталациите.

 

ПРОЕКТИРАНЕ

 

  • Предпроектни проучвания, консултации в периода на изграждане на инсталациите.

 

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

 

  • Консултации по време на проектирането, с цел оптимизиране на първоначалната инвестиция и експлоатационните разходи;
  • Консултации в периода на изграждане на инсталациите;
  • Мероприятия по мерки за Енергийна Ефективност;

Контакти

КУЛ КОНСУЛТ

София, ул. Николай Хайтов 2, вх.Г, ет. 6
028707447
028703096