BGRegistar.com

Кремто ЕООД - Лиценз

Лиценз

Кремто ЕООД притежава лиценз № 772/01.02.2017 г. за технически надзор на следните СПО:


Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MPа включително;


Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 130° С включително;


Стационарни метални съдове, на които производството от обем в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100;


Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200° С, на които произведението от обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 4000;


Съдове, предназначени за съхраняване на флуиди от група 2, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване;


Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от минус 130° С, както и апаратите, непосредствено свързани с тях и образуващи едно съоръжение - топлообменници на разделителни колони, кондензатори - изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и други;


Съдове за хладилни уредби;


Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на газови съоръжения и инсталации;


Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени,сгъстени или разтворени под налягане газове;


Стационарни метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане от 0,6 до 8,0 МРа включително и гореща вода с температура 110° С до 450° С градуса включително и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100;


Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, заханващи с природен газ газови уреди или котли в аминистративни, жилищни и обществени сгради;


Разпределителни газопроводи ня рязпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях;


Газови уреди;


Ацетиленови уредби - ацетиленови генераторни станции; ацетиленови генератори; ацетиленови бутилкови инсталации и стационарни ацетиленопроводи;


Бордови кранове, независимо от товароподемността им;


Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване, независимо от товароподемността им;


Товароподемни кранове с товароподемност до 10 t включително;


Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;


Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;


Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;


Товарозахващащи приспособления;


Подвижни работни площадки;


Строителни подемници за повдигане на хора или хора и товари, монтирани на строежи за изграждане на жилищни сгради, и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, монтирани в жилищни сгради;


Окачени кошове за повдигане на хора;


Асансьори в жилищни и промишлени сгради;


Висящи товарни въжени линии;


Ски-влекове.

 

 

 

Контакти

КРЕМТО ЕООД

София, ул. Бели Дунав, ж.к. Надежда 3, на гърба на бл. 330
0884616251, 0884125949, 0896606734