BGRegistar.com

Кремто ЕООД

Информация

Кремто ЕООДКремто ЕООД е българска компания, учредена през 2002 год. със седалище град София. 

 

Специализираната и дейност включва осъществяване на технически надзор и извършване на инспекция на повдигателни съоръжения.


Кремто ЕООД е лицензиран орган за контрол от вид А, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Дружеството работи с внедрена разработена система за качество, съгласно изискванията на горепосочения стандарт.


В работата си използва собствени калибрирани уреди и инструменти, с които извършва технически изпитвания на обектите, за които отговаря.


От 16.04.2015 г., Кремто ЕООД е официален представител за Балканския полуостров на фирмите за производство на дебеломери и уреди за безразрушителен контрол MITECH Co.,Ltd. и HUATEC Group Co., Ltd.


Всяка проверка, извършена от Кремто ЕООД, отговаря на разработените във фирмата работни процедури и процеси за осъществяване на технически надзор.

 

Компанията предлага и извършва технически прегледи на СПО /съоръжения с повишена опасност/, регистрация и узаконяване на СПО. Фирмата изготвя ревизионни книги и актове, предлага абонаментно техническо обслужване.

 

Дружеството осъществява одит на системи по качество съгласно БДС EN 17020:2012, извършва представителство пред органите на Държавната агенция за метрология и технически надзор.

 

Технически надзор

Техническият надзор на СПО е необходим и задължителен, за да се гарантира спазването на нормативните изисквания, правила и норми за устройство, проектиране, монтаж и експлоатация.


Съгласно Наредбите за безопасна експлоатация и технически надзор на различните видове съоръжения с повишена опасност, всеки собственик /ползвател/ е длъжен след придобиването на съответните съоръжения или след монтирането им, но преди пускането им в експлоатация, да го регистрира пред избран орган за технически надзор.


Всяко повдигателно съоръжение може да бъде спряно от експлоатация ако не е регистрирано пред органите за технически надзор.

Контакти

КРЕМТО ЕООД

София, ул. Бели Дунав, ж.к. Надежда 3, на гърба на бл. 330
0884616251, 0884125949, 0896606734