BGRegistar.com

Креативо ЕООД - Дейност

Дейност

Креативо ЕООД широко е стъпила на пазара, изградила сериозен имидж на база солидния си опит. В състояние е да предложи подходящи решения, отговарящи на индивидуалните изисквания, независимо от обема и сложността на работа.

 

Прави проучвания свързани с основните характеристики на пазара на труда в България:

 

 • структурното му проследяване;
 • общата му динамика;
 • професионалната и образователната структура на търсещия работа;
 • сегментиране по пол и възраст;
 • разпределение на безработните по териториален признак;
 • продължителност на безработица;
 • психологическо подпомагане на търсещите работа;
 • насочване към обучение на хора в трудоспособна възраст;
 • подпомагане за намиране на работа в друго населено място;

 

Безплатни консултации и записвания


Специално внимание на хора в неравностойно положение


Тренинг програми и форми на периодична заетост като основен елемент. Креативо разработва, организира и провежда разнообразни програми. Включването в тях става след интервю със специалист от фирмата. Повечето от тях са финансирани от работодателя и са безплатни за участниците.


Програми за заетост от външни източници. Креативо работи в тясно сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и Бюрата по труда, така и към различни програми, предлагани от Европейския съюз.


Гъвкава схема за решаването на проблемите в сферата на трудовата заетост:

 

 • Безплатно включване в базата данни на фирмата;
 • Организиране на безплатни или частично финансирани тренинг програми и преквалификационни курсове;
 • Предлагане на трудови договори за реални работни места;
 • Предлагане и организация на различни възможности за транспорт;
 • Постоянна връзка с работодателя и назначения на работа един месец след започване на трудовите му задължения.

 

Контакти

КРЕАТИВО ЕООД

София, ул. Георг Вашингтон 45
029836343
0878283021, 0878283022, 0878283023
029836343