BGRegistar.com

Креативо ЕООД - Дейност

creativo, hr фирми софия, временна работа, европейската стратегия за заетостта, експерти, квалификация, консултиране, креативен посредик за намиране на работа, креативо, креативо еоод, креативо софия, наемане на работа, обучения, организиране на тренинг програми, подбор на персонал, посредник за намиране на работа, посредник за подбор на персонал софия, посредник на търсещите работа в софия, посредничество, посредничество при наемане на работа, постоянна работа, почасова заетост, прдпочитана фирма за подбор на персонал софия, препоръчана фирма за подбор на персонал софия, провеждане на тренинг програми, специалисти, тренинги, трудова заетост, управление на човешки ресурси софия, фирма за подбор на персонал, фирма за подбор на персонал софия, фирма за човешки ресурси софия, фирма организтаор на тренинг програми, фирма посредик за намиране на работа, фирма посредник на търсещите работа в софия, човешки ресурси софия

Дейност

Развивайки деността си, Креативо ЕООД е изградила сериозен имидж на база солидния си опит. В състояние е да предложи подходящи решения, отговарящи на индивидуалните изисквания, независимо от обема и сложността на работа.

 

Прави проучвания свързани с основните характеристики на пазара на труда в България:

 

 • структурното му проследяване;
 • общата му динамика;
 • професионалната и образователната структура на търсещия работа;
 • сегментиране по пол и възраст;
 • разпределение на безработните по териториален признак;
 • продължителност на безработица;
 • психологическо подпомагане на търсещите работа;
 • насочване към обучение на хора в трудоспособна възраст;
 • подпомагане за намиране на работа в друго населено място;

 

Безплатни консултации и записвания


Специално внимание на хора в неравностойно положение


Тренинг програми и форми на периодична заетост като основен елемент. Креативо разработва, организира и провежда разнообразни програми. Включването в тях става след интервю със специалист от фирмата. Повечето от тях са финансирани от работодателя и са безплатни за участниците.


Програми за заетост от външни източници. Креативо работи в тясно сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и Бюрата по труда, така и към различни програми, предлагани от Европейския съюз.


Гъвкава схема за решаването на проблемите в сферата на трудовата заетост:

 

 • Безплатно включване в базата данни на фирмата;
 • Организиране на безплатни или частично финансирани тренинг програми и преквалификационни курсове;
 • Предлагане на трудови договори за реални работни места;
 • Предлагане и организация на различни възможности за транспорт;
 • Постоянна връзка с работодателя и назначения на работа един месец след започване на трудовите му задължения.

 

Контакти

Креативо ЕООД

София, ул. Георг Вашингтон 45
029836343
0878283021, 0878283022, 0878283023
029836343