BGRegistar.com

Крамар-М - Счетоводно обслужване - Услуги

абонаментно счетоводно обслужване софия, данъчни и правни консултации район люлин, изготвяне на ведомости за заплати софия, корпоративното подоходно облагане район люлин, крамар м, крамар м еоод, крамар м кв люлин, крамар м квартал люлин, ликвидация на фирми район люлин софия, надеждни счетоводни услуги люлин, облагаеми и необлагаеми доходи район люлин, правни услуги люлин 8, препоръчайте счетоводители в квартал люлин, препоръчана счетоводна кантора кв люлин, препоръчана счетоводна къща кв люлин, препоръчана счетоводна фирма кв люлин, препоръчани счетоводители квартал люлин, регистрация на фирми район люлин софия, счетоводител люлин 8 софия, счетоводна компания крамар м, счетоводна къща люлин софия, счетоводната къща крамар м, счетоводни услуги крамар м, счетоводни услуги район люлин, счетоводни услуги район люлин софия, счетоводно обслужване, счетоводно обслужване люлин 8, счетоводно обслужване на добро ниво софия, трз обслужване район люлин, финансови и данъчни консултации кв люлин софия

Услуги

Богатият професионален опит и високата квалификация на целия екип на счетоводна къща Крамар-М, позволяват прилагането на прозрачност и високи стандарти, превръщайки знанията във финансови изгоди за клиентите, предостаявйки им решения, съобразно техните нужди:

 

Счетоводни услуги

 

 • Разработване на индивидуалната счетоводна политика на фирмата, съобразно стопанската сфера и изискванията на съвременната нормативна база за счетоводната отчетност;

 

 • Разработване на индивидуалния сметкоплан на предприятието;

 

 • Текущо осчетоводяване на първичните документи;

 

 • Ежемесечно изготвяне на справките - декларации по ЗДДС и всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС;

 

 • Изготвяне на декларации по чл.43 от ЗОДФЛ ( патентни )

 

 • Изчисляване на текущия финансов резултат и данъчните задължения;

 

 • Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата по контрагенти;

 

 • Изготвяне на платежните документи за дължимите данъци, такси и осигуровки;

 

 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;

 

 • Изготвяне на инвентаризационни описи;

 

 • Изготвяне на Годишен счетоводен отчет, съдържащ: Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения, и представянето му в НСС;

 

 • Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежните документи. Пълно (абонаментно) счетоводно обслужване.

 

 

Правни услуги

 

 • Данъчни консултации по ЗДДС

 

 • ЗДДФЛ

 

 • ЗКПО

 

 • Данъчно планиране на корпоративни и персонални данъци

 

 • Процесуално представителство и защита в данъчни контролни производства (проверки и ревизии)

 

 • Обжалване на данъчни актове (РА и АПВ) по административен и съдебен ред

 

 • Консултации по данъчни ефекти при международни операции и избягване на двойното данъчно облагане.

 

 

Контакти

Крамар-М ЕООД

София, жк. Люлин 8, ул. Търново 46
0899461855, 0885640599