BGRegistar.com

КРАМАР-М ЕООД - СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

абонаментно счетоводно обслужване софия, данъчни и правни консултации район люлин, изготвяне на ведомости за заплати софия, корпоративното подоходно облагане район люлин, крамар м, крамар м вашият бизнес партньор, крамар м еоод, крамар м кв люлин, крамар м софия, ликвидация на фирми район люлин софия, надеждни счетоводни услуги люлин, облагаеми и необлагаеми доходи район люлин, препоръчана счетоводна кантора кв люлин, препоръчана счетоводна къща кв люлин, регистрация на фирми район люлин софия, счетоводител люлин софия, счетоводна компания крамар м, счетоводна къща люлин софия, счетоводната къща крамар м, счетоводни услуги крамар м, счетоводни услуги район люлин, счетоводни услуги район люлин софия, счетоводно обслужване, счетоводно обслужване на добро ниво софия, финансови и данъчни консултации кв люлин софия

Информация

 счетоводно обслужване на добро ниво софия

 

Крамар-М ЕООД е специализирана в предоставянето на услуги в сферата на счетоводството, одиторските, данъчните услуги и годишно приключване.


Услуги, предоставяни от Счетоводна къща Крамар-М, са: Пълно абонаментно счетоводство, Данъчно обслужване, ТРЗ обслужване.


Предлага текущо водене и приключване на счетоводната отчетност, изготвя и подава справки и декларации по ЗДДС в НАП, интрастат декларации, VIES декларации.

 

Счетоводната къща изготвя и подава в НАП документи по ЗМДТ – декларации за придобито имущество, декларации за патент.


Крамар М-ЕООД е специализирана в изготвянето на ведомости за заплати, служебни бележки, всички необходими документи за болнични, отпуски. Дружеството осъществява финансови и данъчни консултации.


Счетоводна къща Крамар-М предлага и извършва консултации за ДДС в Европейски съюз, ДДС при ВО доставки, ДДС осчетоводяване, Заплати и осигуровки, Годишно приключване на ЕТ ООД, ЕООД. Компанията предлага изготвяне на договори съгласно ЗЗД и КТ.


Крамар-М работи с фирми, заети в различни браншове на икономиката – търговия на едро и дребно, производство, строителство, застраховане, туристически агенции и други.


Фирмата работи с български компании и чуждестранни инвеститори. Дружестово осъществява финансови и данъчни консултации, трудово-правни консултации, попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж.

Услуги

 абонаментно счетоводно обслужване софия

 

Счетоводна къща Крамар-М предлага на своите клиенти услугите:

 

 • Офис счетоводство.
 • Счетоводни консултации.
 • Счетоводни услуги.
 • Счетоводни консултации и счетоводни съвети, данъчни защита.
 • Годишно счетоводно приключване.
 • Изготвяне и заверка на осигурителни книжки в НОИ.
 • Регистрация на фирми - ЕТ, ЮЛ, ЮЛНЦ и други.
 • Преобразуване и ликвидация на фирми.
 • Подаване на ГФО в Агенция по вписванията. 

 

 КРАМАР-М ЕООД работи за своите клиенти, предлага и адвокатски услуги, включващи данъчно-правни консултации, становища, правно и процесуално представителство по спорове относно:

 

 • Данъчни задължения. Изпълнение на задълженията. Гаранции при изпълнение на данъчните задължения. Обезпечителни мерки.
 • Принудително изпълнение на данъчните задължения.
 • Амнистия. Опрощаване. Прихващане. Погасителна давност. Отписване.
 • Данъчен контрол. Данъчни ревизии и проверки.
 • Ревизионни актове. Обжалване по административен ред.
 • Обжалване на данъчните ревизионни актове по съдебен ред. Касационно обжалване.
 • Отмяна на влезли в сила решения по данъчни дела. Изменение на ревизионни актове.
 • Данъчни нарушения и наказания.

 

 

Контакти

КРАМАР-М ЕООД - СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

София, ж.к. Люлин 8, ул. 400 № 48, на гърба на Билла и Технополис
0899461855, 0885640599