BGRegistar.com

Кортева Агрисайънс - Продукти и решения

Продукти и решения

Кортева Агрисайънс

 

Търсенето на храни се увеличава, с това нараства и нуждата от нови технологии за създаване на семена, които ще гарантират по-високи добиви и по-голяма пластичност на променящите се климатични условия. Corteva Agriscience има богатото наследство, капацитета и знанията, за да отговори на очакванията и нуждите на производителите и обществото.

 

СЕМЕНА - за максимален добив, високо качество на продукцията и сигурна печалба

 

За практични и правилни решения при избора на семена, за подсигуряване здравето на Вашите посеви и увеличаване максимално на добивите се доверете на Corteva Agriscience, която работи за Вас - своите клиенти.

 

Изборът на семена е от решаващо значение. Pioneer е световен лидер в разработването и доставката на модерна растителна генетика, осигуряваща висококачествени семена на фермерите в повече от 90 страни. Pioneer предоставя агрономическа помощ и услуги, за подпомагане и увеличаване на производителността и рентабилността на земеделските производители.

 

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

В областта на растителната защита Corteva Agriscience също има високоефикасни и доказани решения за контрол на вредителите при основните култури, които могат да решат и най-трудни ситуации в полетата:


При зимните зърнено-житни култури - за контрол на широколистни плевели, включително устойчиви на хормоподобните хербициди (2,4-Д, МЦПА) и паламида, се предлагат доказали се в практиката хербициди:

 

ДЕРБИ™ СУПЕР ЕДНО/ ЛАНСЕЛОТТМ е класика за надежден и ефикасен контрол на широколистните плевели, включително трудни видове, двойно системен с различен механизъм на действие и взаимно допълващо се действие на активните вещества (без риск от проява на резистентост на плевелите към хербицида), едновременно листно и почвено абсорбиране от плевелите (100% усвояване на хербицида без загуба), с широк прозорец и гъвкава доза на приложение, и с изключително конкурента цена на дка. ДЕРБИ® СУПЕР ЕДНО се предлага в пакет с АЛЕГРО®СК за 150 дка площ с по-конкурентна цена.

 

МУСТАНГ® СК е доказал се в практиката хербицид от повече от 15 години, с изключително бърз начален ефект, перфектно решение за контрол на самосевки от технологична рапица и слънчоглед (включително в по-късна напреднала фаза). Друго голямо предимство за хербицида е, че може да се ползва и при царевица.

 

СТАРАНЕТМ ГОЛД е стандарт за контрол на широколистни плевели, но трябва да се подчертае неговата висока ефикасност срещу прераснали видове (пример трирога лепка след 4-5-ти прешлен и ефемерни видове). Хербицидът е стандарт също така за контрол на поветица, и може също така да се ползва при царевица за контрол на споменатите плевелни видове. За контрол на смесено заплевеляване от житни и широколистни плевели, предлагаме два хербицида.

 

ПАЛАС® 75 ВГ е първият внедрен в практиката хербицид за контрол на видовете овсига и ливадна власатка, а също така и на най-важните едногодишни житни и широколистни плевели. Хербицидът съдържа допълнителен антидот, който повишава селективността му към културите, и предотвратява всякакъв стрес след приложение. Абсорбира се едновременно от листата и корените, и се транслоцира много бързо до всички растежни точки в контролираните плевели, като спира развитието им. Хербицидът не се прилага при ечемик и овес.

 

КОРЕЛО® ДУО е икономически най-изгодният хербицид за смесено заплевеляване за контрол на всички най-важни житни и широколистни плевели (включително див мак, теменужка, паламида след фаза розетка, ефемерни видове, самосевки от слънчоглед и рапица), широк прозорец на приложение наесен и напролет. Има допълнително почвено действие. Хербицидът също съдържа антидот, който повишава селективността му към пшеница, и предотвратява всякакъв стрес след приложение. Този хербицид е перфектното решение, когато не искате да добавяте друг хербицид за разширяване на контрола на плевелния спектър.

 

За контрол на болести се предлага фунгицида АЛЕГРО® СК (от линията AgCelence, производство на БАСФ Германия). Това е доказал се през годините продукт за контрол на най-важните болести по житните култури, подходящ както за първо, така и за второ пръскане, гъвкава доза на приложение, с контактно, предпазно, системно и лекуващо действие, а също така и допълнителен зелен физиологичен ефект, при който се повишава нивото на хлорофила, скоростта на фотосинтезата и добива от културата. АЛЕГРО® СК ще се предлага в пакет с ДЕРБИ® СУПЕР ЕДНО за 150 дка площ с по-конкурентна цена.

 

Ново, което ще се предложи през следващите години при житните култури:

 

Corteva Agriscience работи по абсолютно ново активно вещество, за контрол на широколистни плевели. Отличаващите практически предимства на тази нова молекула са, че е от абсолютно нова химическа група, с нов различен механизъм на действие (от масово до момента прилаганите активни вещества). Ще може да се прилага освен при житни, и при маслодайна рапица, и слънчоглед. Ще контролира определени плевели третирани както наесен, така и напролет. С много ефективна ниска работна доза на дка (под 1 грам активно вещество на дка), без ограничения в сеитбооборота, с изключително благоприятен тосикологичен и екотоксикологичен профил за хора, животни и околна среда. Това активно вещество вече е внедрено в практиката и се ползва в Германия и Франция в комбинация с други високоефективни активни вещества при житни култури.

 

При маслодайната рапица - за контрол на широколистни плевели през вегетацията се предлагат два доказали се в практиката хербицида:

 

ЛОНТРЕЛ® 72 ВГ е класическият хербицид за контрол на широколистни плевели, включително паламида при рапица.

Хербицидът се абсорбира едновременно от листата и корените на плевелите и е с гъвкава доза и широк прозорец на приложение от есен (от фаза кръстоска) до пролет (фаза 9-то междувъзлие най-късно). Тази гъвкавост на приложение позволява да се следи по-стрикно фазата на плевелите за техния контрол (оптимална е от 2-ри до 8-ми лист), без значение фазата на културата. Друго голямо практическо предимство на ЛОНТРЕЛ® 72 ВГ, че е универсален хербицид, приложим при голям брой други култури като пшеница, ечемик, овес, царевица, зеле, лук, чесън, цвекло. Препоръчително е при приложение да се добави прилепител (особено при наличие на плевели с восъчен слой по листата).

 

ГАЛЕРА® СУПЕР е най-широкоспектърният вегетационен хербицид за контрол на голям брой широколистни плевели, включително паламида, див мак, ефемери и самосевки от слънчоглед при рапица. Хербицидът е трикомпонентен, с допълнително почвено действие. Абсорбира се едновременно от листата и корените на плевелите. Има широк прозорец на приложение: от есента (от фаза кръстоска) до пролетта (фаза 9-то междувъзлие най-късно). Тази гъвкавост на прило- жение позволява да се следи по-стрикно фазата на плевелите за техния контрол (оптимална е от 2-ри до 8-ми лист) и да не се притесняваме в каква фазата е културата. Препоръчително е при приложение да се добави прилепител (особено при наличие на плевели с восъчен слой по листата).

 

Ново, което ще се предложи през следващите години при рапицата:

 

Corteva Agriscience работи по ново активно вещество за контрол на широколистни плевели, което ще контролира и кръстоцветните плевели (див синап). Отличаващите практически предимства на тази нова молекула са, че е от абсолютно нова химическа група, с нов различен механизъм на действие и ще може да се прилага освен при маслодайна рапица и при житни и слънчоглед. Продуктът ще контролира определени плевели, третирани както наесен, така и напролет, с много ефективна ниска работна доза на дка. Ще контролира див синап (за който до момента в конвенционалната технология няма решение), без ограничения в сеитбооборота, с изключително благоприятен тосикологичен и екотоксикологичен профил за хората, животните и околната среда. Това активно вещество вече е внедрено в практиката и се ползва с други високоефективни активни вещества при рапицата.

 


ИНКЛУАНТИ - запазете качествата на силажа и подобрете рентабилността


Инокулантите с марка Pioneer се разработват от патентовани специфични култури бактерии и оптимизират качеството на силажа. По-бързата и по-ефективната ферментация означава по-малко загуба на сухо вещество и повече усвоени хранителни вещества. При по-високо съдържание на млечна киселина и по-добра смилаемост, животните могат да произвежда повече мляко и месо.

Контакти

ПИОНЕР СЕМЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД

София, Младост IV, Бизнес Парк София, сгр. 1А, ет.1
024899160
024899167