BGRegistar.com

Кописет ЕООД - Услуги

Услуги

Кописет ЕООД е компания наложила се с доброто име, което е изградено от професионалната работа на хората, които стоят зад това име. Ето защо залага на екип от мотивирани, технически компетентни хора, квалифицирани специалисти с креативно мислене, което успешно помага да се утвърди на българския пазар, като коректен и предпочитан партньор. Предлага:

 

- Диагностика, ремонт и профилактика на компютърна и офис техника;


- Цялостно вътрешно проектиране на ИТ решения за сгради и обекти като копирни центрове, офиси, магазини, учебни зали и др.;


- Проектиране и изграждане на сигнално охранителни системи и системи за видеонаблюдение;


- Изграждане и конфигуриране на компютърни мрежи, поддръжка на мрежово оборудване;


- Гаранционен, следгаранционен и абонаментен сервиз и поддръжка на техниката;


- Техническа консултация при монтиране и поддръжка на копирни машини;


- Продажба и рециклиране на касети за лазерни принтери и копирни машини;


- Преинсталиране на системен и приложен софтуер;


- Отсраняване на софтуерни проблеми, почистване от вируси, прехвърляне (запазване) на информация .

 

Абонаментното техническо обслужване предлагано от Кописет гарантира професионална помощ при заплащане на фиксирана месечна такса и минимизиране на риска от проблеми в работата на ИТ структурата.


Техническата помощ при абонамент е възможно да включва администриране на цялата информационна мрежа на фирмата – операционни системи, приложен софтуер, антивирусна защита, поддръжка на всички работни станции и периферни устройства – принтери, скенери, копирни машини, мрежи и мрежово оборудване.


Цената и опциите за абонамент се договарят, като Кописет залага на индивидуалния подход за всеки клиент съобразно специфичните ИТ потребности, бюджет и работно време.


Фирмата гарантира на клиентите си надеждност, професионализъм и конфеденциалност при работа с информация и технически носители.

 

Предимства при сключване на договор за абонамент:

 

- Преференциални цени за резервни части;


- В абонамента е включена цената на труда по евентуални ремонти;


- Предимство в обслужването пред клиентите без договор – посещение в рамките на работния ден. За всички останали при подаване на сигнал до 14 часа се реагира в същия ден, след този час на следващия работен ден;


- Безплатни консултации;


- Предоставяне на обортна техника в случай на сериозна повреда;


- Ежемесечна профилактика, почистване и настройка.


Независимо наличието на абонамент Кописет транспортира за своя сметка повредената техника до свой сервиз и обратно, ако клиента няма възможност за това.

 
За повече информация се свържете на тел.: 0882270075, 0884647699 или на електронната поща: office@copyset-bg.net.

Контакти

КОПИСЕТ ЕООД

Сливен, ул. Сливница 22
0882270075, 0884647699, 0884932880, 0888308055