BGRegistar.com

КОНТ С ЕООД - Услуги

Услуги

 accounting services Sofia

 

Счетоводство, ТРЗ, Одит, консултации, застраховки:


Счетоводни услуги за привеждане в съответствие на ДДС


Регистрация на фирми


Регистрация по ДДС


ТРЗ


Годишно приключване на текуща счетоводна година


Застрахователни услуги


Подготовка на документи за лизинг / кредит получаване


Регистрация и пререгистрация в Агенцията по вписванията


Регистрация и пререгистрация на търговски обекти


Правни услуги


Наем администрация


Представителство пред Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите и общините по отношение на издаване и получаване на лицензи, разрешителни и сертификати


Изготвяне на междинни доклади, след като NRS и МСФО


Данъчна защита, одит, вътрешен одиторски, счетоводни и данъчни консултации, консултации и други


Консултации


Данъчни консултации, професионални консултации във връзка със:


Счетоводно и данъчно законодателство


Трудово - правно законодателство


Социално и осигурително законодателство


Консултации във връзка с ДДС


Консултации във връзка с местни данъци и такси


Консултации във връзка със спогодби за избягване на двойно данъчно облагане


Консултации във връзка със сливания, придобивания и други свързани с бизнеса решения


Подготвяне на документи и съдействие при кандидатстване за кредит или лизинг


Финансови консултации


Застраховане


Предоставят се и други еднократни услуги в съответствие с нуждите на клиентите.

Контакти

КОНТ С ЕООД

София, бул. Цар борис III
029557816
0888408270, 0878838336
029559037