BGRegistar.com

КОНТРОЛТЕСТ

Информация

КОНТРОЛТЕСТ

КОНТРОЛТЕСТ ООД е основана през 1995 година със седалище град София, бул. Асен Йорданов № 12.

 

Фирмата е добре позната на българския пазар и в чужбина с оказаните услуги в областта на разрушаващият, неразрушаващ контрол на качеството на продукти, материали и съоръжения, диагностика, контрол на електрически уредби и съоръжения и технически надзор на съоръжения с повишена опасност / СПО /,оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане съгласно директива 2010/35/EU.

 

Има Атестация от Комитета по стандартизация и метрология към МС в съответствие със стандарт БДС EN 45001 и БДС EN 45002.

 

Контролтест ООД е акредитирана от Изпълнителна Агенция Българска служба по акредитация съгласно БДС ЕN 17020:2005 като Орган за контрол от Вид “А” /Сертификат № 52ОКА/.

Контролтест ООД е сертифицирана да извършва :

 

 • Разрушаващ и неразрушаващ контрол на метални и неметални материали, от които са изработени резервоари, цистерни, ресивери, съоръжения, работещи под налягане, парни и водогрейни котли, турбини в ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ, ПАВЕЦ, технологични тръбопроводи, напорни водопроводи, паропроводи, газопроводи, газови бутилки и съоръжения, кранове, асансьори, въжени линии и повдигателни съоръжения, детайли, възли, конструкции и съоръжения, изготвени чрез отливане, коване, валцуване, нитоване, заваряване и спояване.
 • Контрол на електрически уредби и съоръжения с работно напрежение до 1000V.
 • Фирматаосъществява и технически надзор на съоръжения с повишена опасност.

 

ДЕЙНОСТИ

Основни методи на контрол :


Неразрушаващи :

 

 • Радиографичен контрол
 • Ултразвуков контрол, дебелометрия, разслой и др.
 • Контрол с проникващи течности
 • Магнитен контрол
 • Вихровотоков контрол
 • Дебелина на покрития върху магнитни подложки
 • Визуален контрол
 • Контрол на херметичност, плътност и якост
 • Искров контрол за непрекъснатост на покрития 
 • Контрол на твърдост
 • Контрол за вибрации 
 • Експресно определяне не химически състав на железни и алуминиеви сплави на място
 

Разрушаващи :

 

 • якост на опън
 • граница на провлачане
 • относително удължение
 • относително свиване
 • огъване
 • ударно огъване
 • макроструктура на въглеродни и низколегирани стомани
 

Контрол на електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000 V :

 

 • импеданс Zs на контура “фаза-защитен проводник”
 • изолационно съпротивление
 • дефектно токови /Fi/ прекъсвачи
 • съпротивление на защитно заземяване и мълниезащита


Технически надзор на съоръжения с повишена опасност :

 

 • т.2.1  Котли – парни и водогрейни  с мощност над 116.3 kW
 • т.2.2  Метални съдове - PS
 • т.2.2.1.5.Съдове за хладилни уредби
 • т.2.3. Тръбопроводи за водна пара - 6 bar.
 • т.2.4. Газови съоръжения и инсталации
 • т.2.6. Повдигателни съоръжения
 • т.2.7.3. Асансьори товарни платформени

 

 

УСЛУГИ

Предлаганите от Контролтест ООД услуги осигуряват надеждността и безопасната експлоатация на :

 

 • Резервоари, цистерни, в това число и за превоз на опасни товари , ресивери и други съоръжения, работещи под налягане
 • Парни и водогрейни котли
 • Турбини в ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ 
 • Технологични тръбопроводи, напорни водопроводи, топлопроводи, паропроводи , газопроводи, газови бутилки съоръжения
 • Кранове, асансьори, въжени линии и други повдигателни съоръжения
 • Детайли, възли, конструкции и съоръжения /изготвени чрез отливане, коване, валцуване нитоване, заваряване, спояване и други методи/ от машиностроителната, автомобилната корабостроителната, авиационната промишлености строителството и други, произведени от метали, полимери и композитни материали

 

 

Контакти

КОНТРОЛТЕСТ

София, бул. Асен Йорданов 12
029786788, 029788114