BGRegistar.com

Контимакс ЕООД - Услуги

висококачествени трудово правни услуги, висококачествено абонаментно счетоводно обслужване, висококачествено правно обслужване, добър счетоводител софия, качествено счетоводно обслужване на фирми, комплексно счетоводно обслужване софия, контимакс еоод, коректен счетоводител софия център, коректна счетоводна фирма софия център, коректна фирма за счетоводно облсужване, коректно абонаментно счетоводно обслужване, оптимизиране на счетоводството, препоръчана фирма за счетоводно обслужване, професионални и качествени правни услуги, професионални трудово правни услуги, професионално счетоводно обслужване на фирми, пълно абонаментно счетоводно обслужване на фирми, счетоводна къща софия център, счетоводна фирма с висококачествени услуги, счетоводна фирма с гарантирано качестство, фирма за висококачествени правни услуги

Услуги

 

Контимакс

 

От създаването си до днес, счетоводна компания Контимакс залага на висок професионализъм, лоялност и конфиденциалност по отношение на своите клиенти.

 

Високата квалификация на целия екип, позволява прилагането на прозрачност и високи стандарти, превръщайки знанията във финансови изгоди за клиентите.


Предлага:

 

Пълно счетоводно и данъчно обслужване

 

Услуга за клиенти с договор за абонаментно обслужване, включващо пълния пакет от счетоводни услуги, свързани с текуща обработка на документи, месечно подаване на информация до НАП и НОИ във връзка със ЗДДС, декларации, свързани с осигуряване, декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ, болнични листове, месечни анализи на разчети, изготвяне на ГФО, годишни декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ, статистически отчети за НСИ.

 

Трудово-правни отношения и социално осигуряване


Създаване на досиета на персонала, трудови договори, уведомления към НАП, предаване на болнични в НОИ, прекратяване на трудови договори, подготовка на граждански договори, създаване на месечна разплащателна ведомост, платежни документи, декларации, свързани с предоставяне на информация в НАП и НОИ за осигурени лица.


Годишно счетоводно приключване


Услуга, предназначена за физически и юридически лица, с които няма договор за абонаментно обслужване и включва обработка на предоставените документи - изготвяне на годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация, статистически форми.


Правно обслужване


Правни услуги в областта на корпоративното, търговското, облигационното, данъчното, финансовото и административното право, включващи консултации, изготвяне на правни становища, договори и др. документи, преобразувания и сливания, съдействие във взаимоотношенията с Агенция по вписванията, данъчна и общинска администрация.

 

Финансов анализ


При необходимост / отчет пред акционери, управленски нужди, кандидатстване пред кредитни институции, изисквания на международни организации/ можем да направим финансов анализ на база финансови отчети за 2,3 и повече години назад, както и прогнози за развитие.

 

Политика за поверителност

 

Цени - Разумни и достъпни цени, съобразени качество-цена.

 

Контакти

КОНТИМАКС ЕООД

София, бул. Димитър Петков № 69, ет. 2, офис 8
0888682365, 0878100815