BGRegistar.com

КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ - ЦАНОВА

Информация

КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ - ЦАНОВА

Адрес: София, ж.к. Дружба 1, бл. 76А, вх. Б, ет. 7, ап. 45 Тел: 02 822 01 20 / 255 22 55 Email: etsanova2000@yahoo.com
 
КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ - ЦАНОВА е лицензирана фирма за строителен надзор с предмет на дейност проектиране и строителство- доклади-оценки на съответствието на проекти, инвестиционни проекти, технически паспорти, оценки за енергийна ефективност.
 
От 2000 г. фирмата упражнява строителен надзор на жилищни и промишлени сгради, подземна и надземна инфраструктура с екип от 39 доказани с богат
професионален опит специалисти в съответните области. Извършва надзор при преустройството, надстрояване, пристрояване, промяна на
предназначението или реконструкция на съществуващи сгради, узаконяване и технически паспорти.
Изготвяне на доклади за енергийна ефективност на сгради и енергиен паспорт на сгради.
Фирмата изготвя оценка на инвестиционните проекти за всякакъв вид обекти.
Осъществен успешен строителен надзор с получено право на ползване на повече от 100 обекта от вида на жилищни и промишлени сгради, магазини, ресторанти,
хотели, складове, автомивки и автосервизи, работилници, паркинги, гаражи, галерии, студия и др.
Цените на услугите са конкурентни, съобразени със спецификата и сложността на обекта.
Оферираната цена е глобална и тя се явява единственото финансово задължение на възложителя към фирмата.
Доклади за оценка на съответствие на инвестиционни проекти.
 
 
Строителен надзор при преустройства и ново строителство на всички видове строежи.
 
Технически паспорти на сгради. Енергийно обследване на сгради. Изготвяне на енергийни паспорти.
 
Оценка за съответствие на инвестиционни проекти по енергийна ефективност.
 

Контакти

КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ - ЦАНОВА

София, ж.к. Дружба 1, бл. 76А, вх. Б, ет. 7, ап. 45
0028220120/2552255