BGRegistar.com

КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА АМРИТА ООД

Информация

КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА АМРИТА ООД

Адрес: София, кв. Лозенец, ул.”Йоан Екзарх” 50 Тел: 02 865 09 09 / 02 865 09 90 / 02 962 61 16 Email: office@amrita.bg URL: Консултантски услуги

Консултантска къща Амрита ООД е регистрирана с Решение №1 от 12.06.2001 от СГС по фирмено дело 7266 от 2001 г. Седалището и адрес на управление е град София, община Лозенец, ул. “Страцин” № 19, партер, офис 1.

амрита

 


Консултантска къща Амрита извършва тясно свързани дейности в следните области: консултантска, проектантска, маркетингова, инженерингова, научно-изследователска и внедрителска дейност в областта на строителството, извършване оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия и интелектуална собственост.
Фирмата разполага с два офиса в София, в квартал "Лозенец". В Амрита работят на трудов договор 20 човека. За по-голяма оперативност в страната "Амрита" работи с подизпълнители във всеки град от страната.

Контакти

КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА АМРИТА ООД

София, кв. Лозенец, ул.”Йоан Екзарх” 50
0028650909/028650990/029626116