BGRegistar.com

Консорциум Агробизнес АД - Биотехнологии

Биотехнологии

Консорциум Агробизнес АД

Биотехнологии:

 

Консорциум Агробизнес АД проектира и изгражда инсталация за преработка на птичия тор във форма и вид осигуряващи високоефективно и безопасно естествено наторяване на земеделските земи които обработва.

 

С този проект се цели получаване на висококачествени и пълноценни зърна, свободни от химически радикали.

 

Така дружеството възнамерява да ограничи максимално използването на изкуствени торове и препарати, с което ще се понижат значително отделяните вредни емисии във въздуха, почвата и подпочвените води, и ще се създадат екологично чисти райони.

 

Това ще даде възможност за биопроизводството на зърна от тези райони и фураж за изхранване на птиците.

 

Контакти

Консорциум Агробизнес АД

София, кв.Лозенец, ул. Вискяр Планина № 2, офис № 1
028680199, 028682570