BGRegistar.com

Консорциум Агробизнес АД

Информация

Консорциум Агробизнес АД


Консорциум Агробизнес АД е търговско дружество със седалище град София.

 

Развива своята дейност в областта на селското стопанство и животновъдството.

 

Занимава се с отглеждане на кокошки – носачки и собствено производство на яйца.

 

Консорциум Агробизнес АД развива дейността си в затворен цикъл на производство, реализиран с дъщерните си дружества, които осъществяват производствената си дейност на територията на област Велико Търново, която включва обработка на над 30 000 декара собствени и арендувани земеделски земи, отглеждане и съхранение на земеделски култури и производство на комбинирани фуражи.  

 

Притежава Птицекомбинат, намиращ се в село Поликраище, област Велико Търново.

 

Разполага със собствена база, където отглежда кокошки носачки за стокови яйца. Притежава сгради за отглеждане на подрастващи пилета за стокови носачки от еднодневна възраст до пронасяне.

 

Сградите са изградени в съответствие с изискванията на Европейския съюз, оборудвани с техника на Big Dutchman и Roxell - едни от водещите световни лидери в тази област.

 

Всички здрави, ваксинирани и полово зрели птици се прехвърлят в други сгради за живеене през яйценосния период за свободно отглеждане,  така наречените - щастливи кокошки.

 

Яйцата от производствените центрове по категории постъпват в пакетиращият център, където се осъществява темпериране, окачествяване, сортиране, маркиране, опаковане, етикетиране, съхранение и експедиране.

 

Всички манипулации се осъществяват в паркиращият център с помоща на високотехнологичните машини Moba, Royo и Hitachi.

 

Изграденият затворен цикъл на производство на яйца, включващ хранене на подрастващи птици и кокошките - носачки, с фураж произведен в собствения фуражен завод, съчетано с отглеждането на птиците в помещения, оборудвани с най - добрата техника в тази област, и непрекъснат контрол от ветеринарни лекари от първия ден до края на яйценосния период, е гаранция за високото качество и отличните вкусовите показатели на произвежданите яйца.

 

Контакти

Консорциум Агробизнес АД

София, кв.Лозенец, ул. Вискяр Планина № 2, офис № 1
028680199, 028682570