BGRegistar.com

КОМЕРСИАЛ - 96 ЕООД

Информация

 счетоводни услуги в град Елена и региона

 

Счетоводна къща Комерсиал 96 ЕООД е основана на 30.01.2009 година. Дружеството е наследник на фирма ЕТ Комерсиал – 96 Йордан Каросеров и предлага пълна гама счетоводни услуги.


СК Комерсиал 96 е специализирана в предоставянето на висококачествени счетоводни услуги и консултации. Дейността си КОМЕРСИАЛ - 96 ЕООД извършва на територията на град Елена и района. Фирмата предлага качествено изпълнение на разнообразни счетоводни услуги, както и счетоводни и данъчни консултации.


Фирмата извършва услугите: Месечно и годишно счетоводно отчитане; Счетоводство в областта на трудово-правните взаимоотношения; Посредничество; Консултации
и други Счетоводни услуги.


Счетоводна къща Комерсиал 96 разполага с екип, формиран от професионалисти в сферата си на дейност. Услугите, предоставяни от СК Комерсиал 96, се извършват на високо професионално ниво, което е предпоставка за постигане на доверието на клиентите и прави дружеството предпочитан и търсен партньор за работа на територията на град Елена и региона.


Колективът на Счетоводна къща Комерсиал 96 ще отговори на всички Ваши запитвания, отнасящи се до счетоводството и данъчните консултации.


КОМЕРСИАЛ - 96 ЕООД предлага и извършва качествено счетоводно и данъчно обслужване за юридически лица. Компанията извършва осчетоводяване на фирмена документация, счетоводни и правни консултации, ТРЗ и осигуровки, изготвя документация и други счетоводни и данъчни услуги и консултации.

 


„Счетоводни услуги - коректност от Комерсиал 96 ЕООД!“

 

 

Услуги

Счетоводни услуги: пълна гама счетоводни услуги, като счетоводно отчитане, ТРЗ обслужване, счетоводно представителство и други


Месечно и годишно счетоводно отчитане


Изготвяне на ведомости за заплати и ТРЗ обслужване


Услугата включва:


Изчисляване на нетните задължения


Изчисляване на дължимите осигуровки и данъци


Изготвяне на фишове за заплати


Изготвяне на граждански и трудови договори


Изчисляване на отпуски и болнични


Изготвяне на служебни бележки


Подготовка на необходимата документация и други


Подаване на декларации образец №1 и №6


Представителство пред държавни институции:


НАП (Национална агенция по приходите) – за подаване на декларации, уведомления, регистрации, документи за извършване на ревизии и проверки;


НОИ (Национален осигурителен институт) – за регистрации на трудови договори и подаване на декларации;


РУСО (Регионално управление социално осигуряване)
Инспекцията по труда

Контакти

КОМЕРСИАЛ - 96 ЕООД

Елена, ул. Д-р Христо Момчилов 3
0878126030