BGRegistar.com

КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ

Информация

Информация

 

Колеж по туризъм е открит на 16.10.2003 година в град Благоевград.

 


Частното висше училище се открива като Самостоятелен Колеж по туризъм. Предметът на дейност на учебното заведение е свързан с обучението на специалисти с висше образование на образователно-квалификационна степен „Специалист по...“.

 

 

Обучението е в специалности от професионални направления: Туризъм, Икономика и Администрация и управление.

 


Обучението на студентите се провежда в две форми на обучение – редовна и задочна.

 

 

Специалностите, в които се обучават студентите са:

 

 

- Организация и управление на хотели и ресторанти

 


- Организация и управление на туристическото обслужване

 


- Бизнес администрация

 


- Туристическа анимация и екскурзоводство

 

 

Контакти

КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ

Благоевград, ул. Брегалница № 2 (бившето Първо основно училище, над кооперативен пазар)
073835626