BGRegistar.com

КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ

Информация

Висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи“ е държавно учебно заведение, намиращо се в град София.

 

 

Началото на учебното заведение е поставено на 31.12.1881 година с Указ на княз Александър I. Тогава училището е с наименование Държавно Телеграфо - Пощенско училище.

 

 

Основната цел на обучението в училището е да подготвя чиновници за Главната дирекция на Министерството на пощите и електротехници за войската.

 

 

С Указ № 310 на Президиума на Великото Народно Събрание се обнародва закон за Държавния Институт, който е приет на 18.02.1948 година. Институтът има 2 отдела – административен и технически, които подготвят персонал за административните и технически служби при Министерството на пощите, телеграфите и телефоните.

 

 


На 10.12.1954 година е открит Държавен полувисш институт на съобщенията, с Указ на Президиума на Народното Събрание. Институтът е именуван в Полувисш институт на съобщенията „Аврам Стоянов“ през 1970 година.

 

 

През 1997 година е обнародвано решение, което дава статут на самостоятелен Колеж на Полувисшия институт по съобщенията, с название „Колеж по телекомуникации и пощи“. Висшето училище дава професионална квалификация и провежда подготовка до образователно-квалификационна степен „Специалист по....“, със срок на обучение продължаващ 3 години. След промяна в закона за Висшето образованието, образователната степен „Специалист по...“ е заменена с „Професионален бакалавър“.

 

 

След успешното завършване на Колежа, възпитаниците му се реализират успешно в изучаваните от тях специалности както в страната, така и в чужбина. Те могат да продължат своето образование в други Висши училища за придобиване на следващите образователно-квалификационни степени на висшето образование в България.

 

 

Контакти

КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ

София, ул. Акад. Стефан Младенов № 1
028062145