BGRegistar.com

КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ - Програми

Програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавърски програми:

 

Студентите, приети в МТ&М Колеж, завършват образователно-квалификационната степен Професионален бакалавър. Обучението в тази степен, за разлика от Университетския бакалавър, е ориентирано основно към практиката и се провежда в рамките на 3 години.

 

 


МТ&М Колеж предлага висококвалифицирано бакалавърско обучение в специалностите:

 

- Маркетинг

 

 

- Предприемачество.  

 

През първата година студентите от двете програми се обучават по един и същи учебен план.

 


Магистърски програми

 

МТ&М Колеж провежда 3 магистърски програми съвместно с Пловдивския университет Паисий Хилендарски, Варненския свободен университет и Португалския институт Ишкап.

 

 

Осъществява се висококвалифицирано обучение на студентите, като дипломите за тяхното завършено образование се издават от съответния университет.

 

 
Възможните програми са:

 

 

- Международен маркетинг-  Варненски свободен университет    

 

 

- Бизнес икономика – Пловдивски университет Паисий Хилендарски

 

 

- Предприемачество – ISCAP - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto

 

 

Контакти

КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИН

София, бул. ЦАР БОРИС III № 126
024456148, 024242462, 024456149
0889869400
024456145