BGRegistar.com

КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ

Информация

Колеж по Мениджмънт, Търговия и Маркетинг е създаден през 1993 година. Учебното заведение е основано по силата на междуправителствено споразумение между Кралство Дания и РБългария.

 

 

От 2001 година, колежът е със статут Автономно висше учебно заведение за подготовка на специалисти в образователна степен Професионален бакалавър.

 


Обучението на студентите е на високо професионално ниво. Обучението е ориентирано към практиката по специалност Маркетинг. От 2013 година в Колежа се провежда обучение и по специалност Предприемачество.

 

 

Колежът е едно от първите частни висши училища на територията на страната. Учебното заведение е тясно фокусирано вурху обучението в областта на Маркетинга, Мениджмънта и Търговията.

 

 

MT&M Колеж осигурява на своите студенти специализирано обучение и световно признати дипломи за успешно завършилите.

 

 

МТ&M Колеж е разработен в съответствие с нормативните изисквания на системата за управление на качеството (СУК).

 

 


МТ&M Колеж има за цел да бъде институция, информирана, компетентна, отговорна и образователна. Обучението във Висшето учебно заведение е насочено към това да подготви специалисти в областта на търговията, бизнеса и маркетинга.

 

 

Специалисти, които да се справят успешно с проблемите на стопанския живот в страната. Да умеят да контактуват и работят на световните пазари, преодолявайки езиковите и културните комуникационни бариери като заемат мениджърски или изпълнителни длъжности в частни и държавни фирми или като развиват собствен бизнес.

 

 

Контакти

КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИН

София, бул. ЦАР БОРИС III № 126
024456148, 024242462, 024456149
0889869400
024456145