BGRegistar.com

КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ

Информация

Колеж по Икономика и Администрация град Пловдив е основан на 04.09.2003 година.

 


Студентите, обучаващи се в Колежа разполагат с удобствата на свръхмодерна мащабна учебна база.

 


Сградата на Колежа разполага с модерни аудитории и семинарни зали, компютърни и лингвистични кабинети.

 

 

В площта на Висшето учебно заведение се включват 4 самостоятелни корпуса, в които се намират: аула, 6 големи аудитории, 12 семинарни зали, 4 компютърни, 2 лингвистични кабинета и други.

 

 


КИА предлага професионални извънкласни форми на обучение (специализации), разработени от наши и чужди експерти.

 

 

Колежът по икономика и администрация осигурява висококачествено обучение и образование на своите студенти, които след тригодишен период на обучение, получават първата образователно-квалификацион­на степен - Професионален бакалавър.

 

 


Мисията на Колежа е да осигури на младите хора образователно, културно, интелектуално и социално развитие. КИА осигурява на студентите висококвалифицирана професионално ориентирана подготовка в областта на икономиката, туризма, управлението и администрацията.

 

 

 

 

 

Специалности, в които се приемат студенти:

 

- Бизнес администрация


- Счетоводство и контрол


- Финанси


- Икономика на туризма


- Маркетинг (Реклама и PR)


- Мениджмънт на обществения ред


- Бизнес информатика


- Спортен мениджмънт


- Мениджмънт на антитерористичната дейност

 

 

Колежът работи в сътрудничество с:


- Университет за национално и световно стопанство


- Нов Български Университет


- Бургаски свободен университет


- Югозападен университет Неофит Рилски


- Университет за национално и световно стопанство


- Аграрен университет - Пловдив


- Университет по хранителни технологии - Пловдив


- Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

 

В тези Висши учебни заведения възпитаниците на Колежа могат да продължат своето образование в магистърска степен.


Обучението протича в две форми – редовна и задочна.

 

 

Офиси

Офис София


гр. София, ул. Г. С. Раковски № 108 офис 105

 

Тел.: 024238320, 0885147422, 0894780529 

 

Имейл: sofia@cea.bg 

 

 

Офис Хасково


гр. Хасково, бул. Стефан Стамболов № 98 

 

Тел.: 038500440, 0886096704 

 

Имейл: haskovo@cea.bg

 

Контакти

КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ

Пловдив, бул. Кукленско шосе № 13
032345614, 032266935, 032653098, 032622522