BGRegistar.com

КЛИМАТЕТ ООД - Продукти и услуги

Продукти и услуги

КЛИМАТЕТ ООД

Климатет ООД проектира, изработва, доставя и поддържа :

 

 

Камерни и тунелни сушилни за всички видове дървесина с пълна автоматизация на сушилния процес.

 

Сушилни камери от алуминиева конструкция.

 

Стерилизиращи камери за европалети. 

 

Мобилни - преносими сушилни камери.

 

Пропарващи - парилни камери.

 

Сушилни камери за трици.

 

Сушилни камери за билки и плодове.

 

Парни и водогрейни котли на твърдо гориво и котелни инсталации.

 

Отоплителни инсталации за промишлени помещения, хотели и оранжерии.

 

Осеви вентилатори по индивидуален проект.

 

Радиатори по индивидуален проект.

 

Автоматизация за сушилни камери.

 

Датчици и влагомери.

 

Ремонт и поддръжка на отоплителни котли на твърдо и течно гориво.

 

Подмяна и ремонт на тръбни решетки - огледала, тръбен сноп и КПА.

Контакти

КЛИМАТЕТ ООД

Пазарджик, ул.. Ген. Гурко № 6, Сити център, ет. 2, офис 7
034448666
0889424678, 0898614581, 0899878249