BGRegistar.com

КЛИМАТЕТ ООД

Информация

КЛИМАТЕТ ООД

Климатет ООД е със седалище град Пазарджик.

 

Занимава се с производство, проектиране, инженеринг,  доставка, пускане в експлоатация, подръжка и ремонт на сушилни камери за всички видове дървесина - дървен материал, греди, талпи и детайли - монолитни или от алуминиева/стоманена металоконструкция с пълна автоматизация на сушилния процес.

 

Стерилизиращи камери за европалети - камери за термична обработка на дървен материал.

 

Климатет ООД предлагат монтаж и пълен инженеринг на отоплителни инсталации за обществени, административни и промишлени сгради, пълна гама продукти за изграждане на отоплителни инсталации, дистрибуция на газови и електрически котли и производство на котли с твърдо гориво. 

 

Климатет ООД извършва ремонт и поддръжка на сушилни камери за дървесина, стерилизиращи камери за дървесина -  европалети и пропарващи камери - парилки. 
Ремонт на котлите ГНВ 150, 250, 350, 550, 650, 1000 също и ПКМ 1, 1.6, 2.5, 4, 6.5, ПКМ КМ12 и Тракия.

 

Подмяна и ремонт на тръбни решетки - огледала, тръбен сноп и КПА.

 

Екип от квалифицирани специалисти извършват огледи, консултации и констатации на съществуващи отоплителни инсталации в производствени халети, предприятия, малки цехове, работилници, училища и детски градини.


Контакти

КЛИМАТЕТ ООД

Пазарджик, ул.. Ген. Гурко № 6, Сити център, ет. 2, офис 7
034448666
0889424678, 0898614581, 0899878249