BGRegistar.com

КЕРАМИКА БУРГАС АД - Оборудване и производство

Оборудване и производство

КЕРАМИКА БУРГАС АД

Керамика Бургас АД разполага с три автоматизирани бетонови центъра с капацитет 150 куб.м/час. и със следната строителна техника : 

 

 • Осем Бетоновоза Мерцедес - Бенц с товароносимост от 7 до 10 куб.м.
 • Два бетоновоза Ман
 • Бетон - помпа МАН - 39 м. стрела 
 • Бетон - помпа МАН - 34 м. стрела 
 • Бетон - помпа Gifa - 28 м. стрела 
 • Пет самосвала / Гондола / - Мерцедес - Бенц
 • три влекача с полу - ремарке Мерцедес - Бенц
 • едно полу - ремарке с кран, Мерцедес - Бенц
 • два челни товарача Кomatsu
 • Един булдозер Кomatsu
 • Пет мотокара Кomatsu
 • Един багер Товарач Кomatsu


Производството на бетона е сертифицирано съгласно изискванията на БДС EN 206-1:2002/NA1+A2:2006 + НА:2008. Качеството на продукцията се контролира ежедневно от собствената ни акредитирана изпитвателна строителна лаборатория, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006.


При необходимост и желание на клиента, бетоните могат да се приготвят с автоматично дозиране на химически добавки за водоплътност, ранно декофриране, лятно и зимно бетониране.

 

Фирмата е лицензирана за извършване на транспортна дейност.

 

Арматурният цех е оборудван с машини от най - висок клас на немската фирма STEMA PEDAX. Годишният капацитет за производство на арматурна заготовка е 6000 тона на година. Производството е сертифицирано по БДС 4758:2008 и БДС EN 1008:2005

 

Разполага с нов цех за производство на експандиран полистирен с плътност 10 ÷ 25 кг/куб.м и с дебелина 2 ÷ 15 см. Оборудването е на фирма АККАYA. Капацитета на производство е 70 000 куб.м за година при работа на една смяна.

 

В предприятието има внедрена Система за управление на качеството и е сертифицирано по ISO 9001:2008.


Ръководството на Керамика Бургас АД, в съотвествие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, декларира своите Политика по качество, Политика по ЗБУТ и Политика по Околна среда, убедени, че просперитета и бъдещето зависят от доверието и удовлетвореността на всички заинтересовани страни - клиенти, държавни структури и учреждения, доставчици, служители.

 

Контакти

КЕРАМИКА БУРГАС АД

Бургас, кв. Сарафово, Керамична фабрика
056868306
056868306