BGRegistar.com

КГС Консълтинг Сървисис ЕООД

Информация

Информация

КГС Консълтинг Сървисис е българска компания със седалище град София.


Динамично развиваща се, пазарно ориентирана, една от водещите фирми предлагаща консултантски услуги в областта на информационните технологии, свързани с внедряване на SAP системи.


Мисията на компанията е, използвайки знанията и уменията си, да подпомага клиентите, за оптимизиране на техния бизнес, предостаявйки им надеждни IT решения, съобразени с нуждите и бюджета им.


Натрупаният професионален опит дава възможност, КГС Консълтинг Сървисис да предложи оптимални решения за мащаба и нуждите на всеки клиент.


Предлаганите услуги, са подходящи както за фирми от малкия и среден бизнес, така и за големи компании.


За кратко време след своето създаване, благодарение на екипа от висококвалифицирани специалисти с креативно мислене се утвърди, като коректен и предпочитан партньор.


Дейността на КГС Консълтинг Сървисис е фокусирана в областта на системите за управление на бизнес, които са базирани върху технологиите на SAP и позволяват на клиентите да адаптират динамично своята организация към изискванията и условията на пазара.

 

Внедрените системи осигуряват цялостно управление на връзките с клиенти, доставчици, логистични партньори, доставчици на финансови услуги, служители и други. Чрез тях клиентите постигат по-висока ефективност и рентабилност на своя бизнес.


КГС Консълтинг Сървисис разполага с екип от от квалифицирани служители и специалисти, притежаващи висок професионализъм и компетентност, който осигурява стратегически консултации и помага на клиентите бързо и лесно да внедрят SAP решения и да оптимизират своите бизнес процеси.

 

Богатият опит в областта на бизнес консултирането позволява да се обхванат всички етапи от цикъл на информационните системи, да се мотивират и ангажират групите в организацията, отговорни за процеса на интегриране - важно условие за успешната и ефективна реализация на завършени решения за управление на бизнеса.


Стабилно стъпила на българския пазар, КГС Консълтинг Сървисис се стреми се да предлага разнообразна гама услуги, които напълно да задоволяват нуждите на клиентите.

 

Фирмата е отворена за ново сътрудничество, в което да вложи придобития опит, грижа и компетентност.


Предлагайки професионализъм и прецизност на работа, КГС Консълтинг Сървисис е се наложи и утвърди, като една от най - добрите фирми в своя бранш, търсена и предпочитана, като лоялен и коректен партньор.


Дружеството се представлява от г-н Красимир Станев в качеството на Управител.

 

Контакти

КГС Консълтинг Сървисис ЕООД

София, ул. Хан Аспарух 21, вх. Б, ет. 5
0888605426