BGRegistar.com

Ка Консулт - 04 ООД - Дейност

екипи за обследване за енергийна ефективност, екипи за сертифициране на сгради софия, ка консулт, ка консулт 04, ка консулт 04 оод, ка консулт 04 оод софия, компетентни консултантски от специалисти софия, компетентни консултации данъци и право софия, компетентни консултации и данъчна защита софия, компетентни счетовдни консултации софия, консултантски услуги в област счетоводство софия, консултантски услуги в строителството софия, консултации в област строителство софия, консултации по правни проблеми в строителството, консултации по проблеми на зут софия, предпочитана консултантска фирма софия, препоръчана консултантска фирма софия, специализирани консултантски услуги софия, специализирна консултантска фирма софия, фирма за консултантски услуги софия, фирма за обследване на енергийна ефективност, фирма за сертифициране на сгради софия, фирма за строителен надзор в софия, фирма за счетоводни консултантски услуги софия

Дейност

Ка Консулт - 04 ООДКа Консулт - 04 ООД е фирма с богат опит в областта на консултантските услуги сързани със счетоводство, данъци и правото, строителен надзор в строителството и оценки за енергийна ефективност.


КОНСУЛТАЦИИ

 

По проблемите на ЗУТ;
По проблемите на издаване Разрешение за ползване;
По правни проблеми на строителството.

 

 

СТРОИТЕЛСТВО

 

  • Законосъобразно започване на строежа;
  • Пълнота при съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
  • Изпълнение на строежите, съгласно одобрените проекти;
  • Контрол по спазване на условията за безопасност на труда по време на строителството;
  • Опазване на околната среда;
  • Недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството;
  • Проверка и изискване за влагане на качествени строителни материали и изделия;
  • Изпълнение на строително монтажните работи, съобразно изискванията;
  • Годност на строежа за въвеждане в експлоатация;
  • Изготвяне на необходима документация за издаване на разрешение за ползване.

 


ПРОЕКТИРАНЕ


Фирмата изготвя Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на проектната документация.

 

Съгласуване на проектната документация с експлоатационните и контролни органи и получаване на “Разрешение за строеж”.

 


ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ


През 2005 год. с решение №7/А на Изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност Ка Консулт - 04 ООД получи Сертификат за акредитация за извършване на обследване за енергийна ефективност и за извършване на сертифициране на сгради.

 

Разполага с екип от специалисти завършили курс на обучение “Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради”, притежаващи и Удостоверения за професионална квалификация.

 

Контакти

КА КОНСУЛТ 04

София, ул. Българска морава 104
029801614
029802450