BGRegistar.com

Ка Консулт - 04 ООД - Дейност

бързи експертни оценки за енергийна ефективност, бързи оценки за енергийна ефективност, данъчна и правна защита от ка консулт, добри експерти в данъчната защита софия, добри експерти в правната защита софия, добри експерти в строителния надзор софия, експерти в данъчната защита софия, експерти в енергийно обследване на сгради, експерти в строителния надзор софия, експерти за сертифициране на сгради софия, експертни консултации в строителството софия, експертни консултации за енергийна ефективност, експертни консултации за строителен надзор, експертни консултации и данъчна защита софия, експертни консултации и правна защита софия, експертни оценки за енергийна ефективност, експертни счетоводни консултации софия, ка консулт, ка консулт 04, ка консулт 04 оод, ка консулт 04 оод софия, ка консулт фирма за строителен надзор, надеждни оценки за енергийна ефективност, оценки за енергийна ефективност софия, фирмени експерти в строителния надзор софия

Дейност

Ка Консулт - 04 ООД - консултантски услуги и строителен надзорКа Консулт - 04 ООД е фирма с богат опит в областта на консултантските услуги сързани със счетоводство, данъци и правото, строителен надзор в строителството и оценки за енергийна ефективност.


КОНСУЛТАЦИИ

 

По проблемите на ЗУТ;
По проблемите на издаване Разрешение за ползване;
По правни проблеми на строителството.

 

 

 

СТРОИТЕЛСТВО

 

  • Законосъобразно започване на строежа;
  • Пълнота при съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
  • Изпълнение на строежите, съгласно одобрените проекти;
  • Контрол по спазване на условията за безопасност на труда по време на строителството;
  • Опазване на околната среда;
  • Недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството;
  • Проверка и изискване за влагане на качествени строителни материали и изделия;
  • Изпълнение на строително монтажните работи, съобразно изискванията;
  • Годност на строежа за въвеждане в експлоатация;
  • Изготвяне на необходима документация за издаване на разрешение за ползване.

 


ПРОЕКТИРАНЕ


Фирмата изготвя Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на проектната документация.

 

Съгласуване на проектната документация с експлоатационните и контролни органи и получаване на “Разрешение за строеж”.

 


ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ


През 2005 год. с решение №7/А на Изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност, Ка Консулт - 04 ООД получи Сертификат за акредитация за извършване на обследване за енергийна ефективност и за извършване сертифициране на сгради.

 

Разполага с екип от специалисти завършили курс на обучение “Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради”, притежаващи и Удостоверения за професионална квалификация.

 

Контакти

Ка Консулт - 04 ООД

София, ул. Българска морава 104
029801614
029802450