BGRegistar.com

КАСЪРОВА ЕООД

Информация

КАСЪРОВА ЕООД

 

КАСЪРОВА ЕООД е фирма със седалище град Варна.

 

Управител и основател на дружеството е инж. Даринка Илиева Иванова-Касърова, специалист по инженерна геология.

 

Развива своята дейност в областта на услугите.

 

Занимава се с инженерно - геоложки проучвания, с лабораторни изследвания и изготвяне на  инженерно - геоложки доклади.

 

Инженерно - геоложкият доклад изяснява геоморфоложкия и литоложкия строеж и свойствата на почвите и подземните води и физико - геоложките процеси.

 

Лабораторните изследвания, определят основните характеристики на почвите - обемна плътност, специфична плътност, естествено водно съдържание, атербергови граници и зърнометричен състав.

 

Изготвяне на предварителни геотехнически експертизи, за предварителна оценка на рисковите явления и процеси - свлачища, срутища, суфозия, карст и други в съответните райони, условията за фундиране и строителство.

 

Изследвания и изготвяне на проекти за заздравяване на земната основа при особени строителни почви, върху които ще се извършва строителството.

 

За времето на своето съществуване КАСЪРОВА ЕООД се е утвърдила и наложила, като една от най - добрите фирми в своя бранш, търсена и предпочитана, като лоялен и коректен партньор.

 

Контакти

КАСЪРОВА ЕООД

Варна, р-н Одесос, ул. Братя Миладинови № 68, вх. В, ет. 6, ап. 43
052623790
0888791461