BGRegistar.com

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД

Информация

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД е основана през 2003 година със седалище град София.

 

Водеща строителна фирма, специализирана в областта на инфраструктурното строителство.


Основни направления в дейността на фирмата са :

 

  • Изграждане на водопроводни мрежи в населени и извън населени места.
  • Изграждане на канализационни мрежи, канализационни колектори и пречиствателни станции.
  • Строителство и поддръжка на пътища и прилежаща инфраструктура.
  • Строителство, ремонт и модернизация на обществени, административни и жилищни сгради.
  • Строителство, реставрация и консервация на инфраструктурни, туристически, археологически обекти и обекти паметници на културата.
  • Специализирани строителни дейности по изграждане и закриване на сметища за неопасни отпадъци.


През 2012 година Каро Трейдинг ООД е носител на Бронзова награда в раздел Големи фирми в годишната класация на КСБ за постигнати добри резултати в изпълнението на строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда.


Каро Трейдинг ООД разполага с екип от високо квалифицирани работници, технически специалисти и мениджъри с богат опит.


Професионализма и натрупания с годините опит позволяват на екипа да реагира бързо, гъвкаво и да намери най - ефективните решения на всяка възникнала трудност по време на изпълнение на обекта.


Притежава модерни машини и съоръжения за изпълнение на възложените дейности.


Осъзнавайки ролята на ресурсите като ключов фактор за постигане на високо качество, ръководството непрестанно инвестира в професионалното развитие на персонала и в обогатяване на машинния парк.

 

През изминалите единадесет години, Каро Трейдинг ООД се утвърди и наложи, като лидер в строителния бранш, търсен и предпочитан , като лоялен и коректен партньор.

 

Контакти

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД

София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 22, вх. В, ап. 1
029516178
028581078