BGRegistar.com

КАРБОЛ ЕООД

Информация

Информация

 

Фирма Карбол ЕООД е създадена през 2011 година. През месец Декември същата година в с. Красново, общ. Хисаря, обл. Пловдив дружеството пусна в експлоатация една от най-модерните инсталации за производство на дървени въглища в България.


Изградената инсталация е екологически чиста и отговаря напълно на изискванията на Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.


Фирмата планира да достигне месечно производство от 120 тона първокачествени дървени въглища отговарящи на всички европейските стандарти.


От Януари 2012 год Карбол ЕООД е предстваител за България на един водещите производители на инсталации за производство на дървени въглища GreenPower от Украйна.

Сред клиентите на Карбол ЕООД личат имената на най-големите и доказали се производители на дървени въглища в България.


Предлагаме на Вашето внимание дървени въглища собствено производство получени чрез карбонизация на твърдa широколистнa дървесина (дъб, габър, бук) в екологично чисти инсталации с прилагането на безотпадни технологии.

 

Контакти

КАРБОЛ ЕООД

Пловдив, Бул. 6-ти Септември 165
032260920