BGRegistar.com

КАМЕНА ООД - Клиентите на Камена ООД получават

Клиентите на Камена ООД получават

- Увеличена производителност

 

- Удобен и лесен интерфейс за потребителя

 

- По-високо качество

 

- По-бързи машинни цикли

 

- По-голяма прецизност

 

- Висока надежност и самодиагностика

 

- По-голяма памет

 

- Мрежови функции и CAD приложения

Партньори

 Камена ООД

 

Камена ООД

 

Камена ООД

Контакти

КАМЕНА ООД

Асеновград, ул. Сава Катрафилов 19
033165002
033167258