BGRegistar.com

ИСО ПРОФЕШЪНЪЛ КОНСУЛТ - Услуги

Услуги

 

 

Непрекъснатото развитие и последователното спазвате на международните стандарти е от съществено значение, затова ИСО Профешънъл Консулт предлага разработване, внедряване, поддържане, интегриране, адаптация, усъвършенстване и вътрешен одит на:

 

ISO 9001:2008 - Системи за управление на качеството

ISO 14001: 2004 - Системи за управление по отношение на околната среда

BS OHSAS 18001: 2007 - Системи за управление на безопасността и здравето при работа

ISO 27001: 2005 - Системи за управление на информационната сигурност

ISO 22000: 2005 - Системи за управление безопастността на храните

ISO/TC 16949: 2002 - Системи за управление на качеството вавтомобилостроенето

QS 9000 - Системи за управление на качеството за автомобилни доставчици

TL 9000 - Системи за управление на качеството за телекомуникационни продукти и услуги

ISO 13485: 2003 - Медицинско оборудване. Системи за управление на качеството

AS/EN 9100: 2004 - Системи за управление на качеството в авиационната индустрия

HACCP - Анализ на опасността и контрол на критичните точки

GMP - ДХПП - Добри Хигиенни и Производствени Практики

GLOBALGAP - Стандарт за качествена земеделска продукция

Интегрирани системи за управление, съответстващи на два или повече международни стандарта, оценка на управлението на одитираната организация за съответствие с международните стандарти и спецификации, команията предлага:

 

  • внедряване на разработени системи

 

  • поддръжка

 

  • консултации по ИСО на място и по телефона

 

  • обучение на персонала

 

  • обучение за вътрешни одитори - курсове и индивидуално

 

 

 

Контакти

ИСО ПРОФЕШЪНЪЛ КОНСУЛТ ООД

Пазарджик, ул. Гладстон 37, ет. 3, офис 1-2
034443863
0884319643
034443863