BGRegistar.com

ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД

Информация

Интеркапитал Маркетс

 

 

Интеркапитал Маркетс АД е български бутиков инвестиционен посредник.


Интеркапитал е дружество, основано през 2001 година от г-н Николай Майстер. Две години по-късно, през 2003 година, ICM получава лиценз за предоставяне на инвестиционно-брокерски услуги на територията на РБългария и чужбина, от Българската Комисия за Финансов надзор.


В работата си ICM се стреми да предложи висококачествени инвестиционно-брокерски и финансово-консултантски услуги.


Интеркапитал Маркетс АД е член на Българска фондова борса – София и на Варшавската фондова борса. Компанията е клирингов член на Централен Депозитар в България.

Интеркапитал Маркетс

 

Мрежата от контрагенти и търговски партньори, на фирмата, се разширява непрекъснато. Инвестиционно-брокерската фирма предлага директен достъп до вътрешни и международни пазари.


Интеркапитал Маркетс АД притежава опит в сферата си на дейност над 10 години.
ICM търгува като агент на финансови инструменти, предоставя услуги по изпълнение на сделки в редица географски региони, класове активи и борси.


Дружеството предлага и осигурява Достъп до местни и международни пазари, Работи с инструменти за  трейдинг и пазарни данни, предлага Лесна за разбиране структура за комисионни, Брокерски услуги, Управление на портфейли.


Компанията предлага индивидуални инвестиционни и финансови консултации на корпоративни и индивуални клиенти.

 

Интеркапитал Маркетс

 

Контакти

ИП ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД

София, ул. Добруджа 6, ет.3
029210510
029210521