BGRegistar.com

Ин Строй Ком - Георгиеви ООД - Галерия

Галерия

Ин Строй Ком - Георгиеви ООД Стара Загора

 

 
Ин Строй Ком - Георгиеви ООД Стара Загора

 

 

Ин Строй Ком - Георгиеви ООД Стара Загора

 

 

добив на инертни материали стара загора

 

 изкопни работи стара загора 

 

 строителство и механизация стара загора 

 

 транспорт на извънгабаритни товари стара загора

 

 превоз с тежкотоварни камиони

Контакти

ИН СТРОЙ КОМ - ГЕОРГИЕВИ ООД

Стара Загора, ул. Ангел Кънчев 99, ап. 3
0895661244, 0896710187
042680380