BGRegistar.com

ИНТРАКОМ ТРЕЙД ЕООД - Услуги

Услуги

ИНТРАКОМ ТРЕЙД ЕООД

ИНТРАКОМ ТРЕЙД ЕООД предлага следните услуги :

 

 

  • Вибродиагностика.

 

  •  Центроване.

 

  •  Балансиране.

 

  •  Термография.

 

  •  Реконструкции на лагерни възли.

 

  •  Обучение на персонала. 

 

От 2005 година ИНТРАКОМ ТРЕЙД ЕООД започва партньорска дейност със SKF по Поддръжката и предлагане на услуги свързани с вибродиагностика и центроване на машини и съоръжения.

 

Като Сертифициран партньор на SKF по Поддръжката, дружеството гарантира, че всички дейности се изпълняват съгласно методиката и препоръките на SKF за извършване на вибродиагностика и центроване.

 

Протоколите се потвърждават от представители на SKF и включват :

 

  • резултати и анализ на данните
  • определяне на най-вероятните възбудители на вибрации
  • оценка състоянието на зъбните предавки и лагерите
  • препоръки за подобряване, предприемане на коригиращи действия и срок на последващо измерване.

 


КОНТАКТИ

 

 

град Шумен

ул. Индустриална 34
тел.: 054862747, 054868853
факс:054830445
e-mail: office.shoumen@intracom.bg

 

 

 

град Варна

Бизнес Парк Варна
сграда В1, партер, офис Р09
тел.: 052964441(2)(3)(4)
факс: 052964445
e-mail: office.varna@intracom.bg

 

 

Контакти

ИНТРАКОМ ТРЕЙД ЕООД

Шумен, ул. Индустриална № 34
054862747, 054868853
054830445