BGRegistar.com

ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ ООД - Дейност

Дейност

ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ ООД

ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ ООД се занимава с проектиране, изграждане, пуск и следгаранционно обслужване и ремонт на измервателни и управляващи системи и прибори, оборудване за радиационен и дозиметричен контрол, лабораторно оборудване, системи за пожароизвестяване, оповестяване и видеонаблюдение, климатични инсталации, товароподемни съоръжения и доставка на оборудване, резервни части и материали за енергийни и промишлени предприятия.


Извършва дейности по контрол на :

 

  • Електирчески уредби и съоръжения до и над 1000V
  • Физични фактори на работната и околната среда
  • Вентилационни и климатични инсталации

 

Притежава съответните сертификати :

 

  • Сертификат BG220/08.QMS на GCS, издаден на 11.08.2010 г. за съответствие на разработената и прилагана Система по качеството с изискванията на БДС ЕN ISO 9001:2008.
  • Сертификат BG220/08.OHSMS на GCS, издаден на 11.08.2010 г. за разработена и внедрена Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007.

 

Интерприборсервиз ООД е член на :

 

  • Българска търговско - промишлена палата
  • Българския Атомен Форум БУЛАТОМ
  • Камара на строителите в България.

 

Контакти

ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ ООД

Козлодуй, площадка АЕЦ Козлодуй
097376687
097376671