BGRegistar.com

Интерлаб ЕООД

акредетирана лаборатория интерлаб, акредетирана лаборатория софия, акредитирана лаборатория за калибриране софия, измерване влажност на въздуха, измерване на скорост на въздуха, интерлаб, интерлаб еоод, интерлаб софия, калибриране, калибриране на везни с неавтоматично действие, калибриране на измервателни уреди софия, калибриране на калориметри, калибриране на кондуктометри, калибриране на рефрактометри, калибриране на спектрофотометри, калибриране на стъклени течностни термометри, лабораторен комплекс интерлаб, лабораторен комплекс интерлаб слатина, лаборатория за калибриране интерлаб, лаборатория за калибриране интерлаб софия, лаборатория извършваща калибриране софия, лаборатория интерлаб, лаборатория софия, предпочитана акредитирана лаборатория софия, препоръчана акредитирана лаборатория софия

Информация

Интерлаб ЕООД

 Интерлаб калибриране на измервателни уреди

 

Лабораторен комплекс Интерлаб е акредитирана лаборатория по БДС EN 17025 от ИА”БСА”, която извършва калибриране на:

 

 • Везни с неавтоматично действие ( I,  II , III, IV клас  );
 • Уреди за измерване скорост на движение на въздуха;
 • Титратори - метод Карл Фишер;
 • Стъклени течностни термометри;
 • Цифрови термометри. Манометрични и биметални термометри;
 • Термодвойки;
 • Спектрофотометри;
 • рН метри;
 • Кондуктометри;
 • Рефрактометри;
 • Уреди за пламна температура на нефтопродукти - затворен тигел;
 • Уреди за пламна температура на нефтопродукти - отворен тигел;
 • Калориметри;
 • Уреди за измерване на относителна влажност на въздуха.

 

Лаборатория за калибриране Интерлаб е независима структура, гарантираща компетентност и безпристрастност за удовлетворяване на потребностите на клиента.. Разумния съвет и персоналната консултация са от същественно значение.

 

Това което правим е важно за нас за да бъде връзката с клиентите ни на по-високо ниво от това на чисто техническите услуги. Основна наша цел е постоянно развитие, както на материално техническата база, така и по отношение на квалификацията на персонала. 

 

Индивидуалният подход повишава нивото на техническите услуги и разширява, както преимуществата на клиента, така и нашите възможности. Клиенти, които плащат за професионални услуги, винаги имат право да очакват високо качество.

 

СЕРТИФИКАТ

Контакти

ИНТЕРЛАБ

София, бул. Проф. Цветан Лазаров 13, Административна сграда на Булгарплод - Слатина, етаж 7, офис 709
029790667
0886402306