BGRegistar.com

Интерлаб ЕООД

Информация

ИНТЕРЛАБ ЕООД

 Интерлаб калибриране на измервателни уреди

 

Лабораторен комплекс ИНТЕРЛАБ е акредитирана лаборатория по БДС EN 17025 от ИА”БСА”, която извършва калибриране на:

 

 • Везни с неавтоматично действие ( I,  II , III, IV клас  );
 • Уреди за измерване скорост на движение на въздуха;
 • Титратори –метод Карл Фишер;
 • Стъклени течностни термометри;
 • Цифрови термометри. Манометрични и биметални термометри;
 • Термодвойки;
 • Спектрофотометри;
 • рН метри;
 • Кондуктометри;
 • Рефрактометри;
 • Уреди за пламна температура на нефтопродукти – затворен тигел;
 • Уреди за пламна температура на нефтопродукти – отворен тигел;
 • Калориметри;
 • Уреди за измерване на относителна влажност на въздуха.

 

Лаборатория за калибриране ИНТЕРЛАБ е независима структура, гарантираща компетентност и безпристрастност за удовлетворяване на потребностите на клиента.. Разумния съвет и персоналната консултация са от същественно значение.

 

Това което правим е важно за нас за да бъде връзката с клиентите ни на по-високо ниво от това на чисто техническите услуги. Основна наша цел е постоянно развитие, както на материално техническата база, така и по отношение на квалификацията на персонала. 

 

Индивидуалният подход повишава нивото на техническите услуги и разширява, както преимуществата на клиента, така и нашите възможности. Клиенти, които плащат за професионални услуги, винаги имат право да очакват високо качество.

 

СЕРТИФИКАТ

Контакти

Интерлаб ЕООД

София, бул. Проф. Цветан Лазаров 13, Административна сграда на Булгарплод - Слатина, етаж 7, офис 709
029790667
0886402306