BGRegistar.com

Интерброкс ЕООД

Информация

Интерброкс ЕООД е фирма, регистрирана през 1999 година. Компанията е борсов член на Софийска стокова борса АД от април 2000 година.

 

интербокс еоод

 

Дейността на Интерброкс е обособена в извършването на квалифицирана посредническа дейност при покупко-продажбата на стоки, търгувани на стоковите борси. Дружеството осигурява целенасочена информация за пазарните и ценовите условия.


Фирмата се занимава с Борсово представителство при доставки по ЗОП на стоковите борси в страната. Други направления в дейността са: Продажбата на автомобилни гуми за фадроми L 200 автогрейдери и Покупко-продажба на метали.


С цел постигане на най-доброто обслужване на клиентите си, фирмата притежава най-големия брой акредитирани висококвалифицирани брокери. Професионалистите са специализирани в търговията с различни групи стоки.


Практическият опит на служителите на фирмата, придобит през годините усърдна работа и сключени над 800 борсови договора, дават възможност да се предложи предварителна информация на клиента, за текущата пазарна конюктура на съответната стока.


Установените трайни контакти с международни информационни източници, отразяващи цените на основни суровини, осигурява постигането на максимално достоверна пазарна информация.


Интерброкс ЕООД приема поръчки и осъществява борсови сделки за покупка на стоки, които са обект на обществени поръчки, възлагани от държавни предприятия и дружества.


Фирмата развива тази си дейност като борсов член, във връзка с действащия Закон за обществени поръчки от 01.07.2006 година, обнародван от ДВ, бр. 37 от 05.05.2006 г., чл. 90, ал.1, т. 11 и чл. 103, ал. 2, т.9.


Дружеството осъществява още директни търговски операции при покупко-продажба на метали – черни и цветни, на вътрешния пазар, при внос и експорт и реекспорт.

 

Контакти

ИНТЕРБРОКС ЕООД

София, Столична
029620413
0888554243, 0889316277
029620413