BGRegistar.com

Инрад Експерт - 6 ООД - Услуги

валутни консултации, данъчни консултации, инрад експерт 6 оод, инрад експерт 6 оод софия, качествени компетентни счетоводни услуги софи, компетентни данъчни консултации софия, компетентни счетоводни консултации софия, компетентни счетоводни услуги софия, компетентни финансови консултации софия, конфединциални компетентни счетоводни услуги софия, коректно счетоводно обслужване софия, отчитане пред нои и данъчните служби, пенсионни и правни консултации, препоръчана счетоводна фирма софия, препоръчана фирма за данъчни консултации, препоръчана фирма за счетоводни услуги, социално и здравно осигуряване, счетоводни консултации софия, счетоводни услуги, трудово правни консултации софия, финансова и счетоводна отчетност, финансови консултации, фирма за пенсионни и правни консултации, фирма за счетоводни услуги софия

Услуги

От създаването си до днес, Инрад Експерт - 6 ООД залага на висок професионализъм, лоялност и конфиденциалност по отношение на своите клиенти.


Високата квалификация на целия екип, позволява прилагането на прозрачност и високи стандарти, превръщайки знанията във финансови изгоди за клиентите.


Обхватът на дейността включва:

 

  • Съставяне на разплащателни ведомости за заплати, сметки за изплатени суми, начисляване на осигуровки, данъци и осчетоводяването им.

 

  • Счетоводно отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи и начисляване на амортизационни отчисления.


Хронологично осчетоводяване

 

  • Осчетоводяване на стопанските операции.
  • Завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково-материалните запаси.

 

Създаване на методика за счетоводно обслужване

 

  • Изготвяне на индивидуален сметкоплан

 

Изготвяне на счетоводна политика

 

  • Счетоводната политика трябва да бъде утвърдена от ръководството и задължителна за прилагане през целия отчетен период и ако е възмойно, да не се променя спрямо тази, прилагана през предходния период.


Консултации

 

  • Избиране на най-подходящото по вид дружество при регистрация, в съответствие с бъдещата дейност на фирмата.

Контакти

ИНРАД ЕКСПЕРТ 6

София, ул. Г. С. Раковски 138
029882366, 029810906
0885505086
029810906