BGRegistar.com

ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - Ресурс

Ресурс

ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Дружеството притежава модерна материално - техническа и производствена база, обсужваща цялостния процес на  строителните дейности, което позволява изпълнението на големи инфраструктурни проекти :

 

 

Асфалтова база за производство на асфалтови смеси.

 

Бетонов възел за производство на бетон и бетонови изделия.

 

Механизация и автотранспорт.

 

Строителна и пътна лаборатория - извършва изпитвания на   фракции за асфалтобетони, бетони, битуми, асфалтобетонови смеси, втърдени бетони, земни конструкции, пясъци, проби от готов асфалтов пласт. 

 

Лабораторията разполага с оборудване отговарящо на новите изисквания и стандарти.

 

Кариера за добив на трошен камък за асфалтобетон и пътни настилки, притежаваща Сертификат за производствен контрол.

 

Голямото разнообразие от фракции е възможно благодарение на използваната мобилна трошачка - Lokotract LT 110S и мобилно сито - Lokotract ST352. 

 

Камък трошен за пътни основи и асфалтови покрития.

 

 

Контакти

ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Варна, ул. Ал. Дякович № 31
052662022, 052662017, 052662035
0885300901