BGRegistar.com

ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - Дейност

Дейност

ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Инжстройинженеринг ЕООД осъществява своята дейност на територията на страната и е специализирано в :

 

 

Строежи от транспортната инфраструктура, включващо:

 

 

Строителство, рехабилитация и реконструкция на пътища.

 

Производство на асфалтови смеси, бетон и бетонови изделия.

 

Строителство на мостове и естакади.

 

Укрепване на свлачища.

 

Укрепване и изграждане на кейови стени и пристанищни съоръжения.

 

 

Строежи от благоустройствената инфраструктура и хидротехническото строителство, включващо :

 

 

 

Изграждане на водопроводи, канализации и хидротехнически съоръжения. 

 

Изграждане на благоустройствена инфраструктура.

Контакти

ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Варна, ул. Ал. Дякович № 31
052662022, 052662017, 052662035
0885300901