BGRegistar.com

ИНВЕСТ БИЛДИНГ СИЛИСТРА

Информация

ИНВЕСТ БИЛДИНГ СИЛИСТРА

Инвест Билдинг - Силистра ООД е създадена през 1994 година.

 

Първоначално фирмата се занимава с доставка, инсталиране и сервиз на хладилна и климатична техника.


В момента предмет на дейност е доставка, инсталиране и сервиз на хладилна техника, оборудване за климатизация, хранене, боксове, скари и други за животновъдни сгради, климатизация на месопреработващи предприятия, изграждане на хладилни съоръжения, камери, лагери, проектиране. ''

 

Фирмата е представител на водещи европейски производители и предлага пълната гама продукти, необходими за свинеферми, птицеферми и угоителни ферми за агнета.

 

Разполага с екипи от квалифицирани специалисти, занимаващи се с проектиране, изграждане, стартиране, гаранционен и извънгаранционен сервиз на предлаганото оборудване.

 

В експерименталната ферма в село Ветрен, Инвест Билдинг - Силистра отглежда животни с генетиката на TOPIGS International - Холандия.


Инвест Билдинг - Силистра ООД предлага :

 

  • Технологично оборудване от А до Я за свинеферми.
  • Системи за климатизация и хранене на всякакви видове животновъдни ферми.
  • Екологични решения на фермерите.
  • Проектиране и изготвяне на проекти по европейски фондове.
  • Монтаж.
  • Сервиз и поддръжка.
  • Технологични съвети - решения на вашите проблеми.

 


Инвест Билдинг - Силистра ООД е представител на :


FANCOM B.V. - Нидерландия - системи за климатизация, течно и сухо хранене, компютъризирани фуражни кухни, софтуер за управление на различните системи от разстояние.
Roxell N.V. - Белгия - силози, системи за транспортиране на фураж, системи за хранене, хранилки, електронно хранене на свине майки.
VDL Agrotech - Нидерландия - системи за сухо автоматизирано и механизирано хранене, хранилки, поилки, силози.
Rotecna, Испания - системи за механизирано хранене, пластмасови и метални скари и крепежни елементи, хранилки, дозатори, поилки, силози.
Silos Cordoba, Испания - плоски и конусни силози, системи за транспортиране и обработка на зърно, елеватори.
Fog Agentur and Agroteknik A/S - Дания - канализационни системи, кухи профили и панели, отоплителни лампи, PVC тръби и принадлежности, PVC консумативи, други тръби.
Milieusystemen Tiel B.V. - Нидерландия - фолио басейни, прилежащите тръби и канализационни части, покривала за басейни.
Veenhuis Machines B.V. - Нидерландия - танкери за разпръскване на оборска тор, други земеделски машини.
AIM WorldWide - Нидерландия - всичко за вашата модерна лаборатория за изкуствено осеменяване на свине.
Agrovision BV - Нидерландия - софтуер с модули за свине майки, прасета угояване, птици - бройлери и носачки.
Profextru B.V. - Нидерландия - пластмасови преградни панели за боксове, профили за тях.
Paneltim - Белгия - преградни панели за боксове и помещения.

 

Контакти

ИНВЕСТ БИЛДИНГ СИЛИСТРА

Силистра, ул. Любен Каравелов 13 А
086882426
086882425