BGRegistar.com

ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД

Информация

ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД

Инвестиционно Дружество Надежда АД е е учредено през 1996 година със седалище град София.

 

То е е бивш приватизационен фонд спечелил доверието на 20,000 българи по време на масовата приватизация през 1996 година.

 

През 1998 фондът е преобразуван, съгласно действащото законодателство, и продължава дейността си като инвестиционно дружество от затворен тип, занимаващо се с портфейлни инвестиции във финансови инструменти.

 

Дружеството извършва дейност по инвестиране в ценни книжа, с основна цел гарантиранене на интересите на акционерите чрез създаване на балансиран портфейл от ценни книжа и финансови инструменти оптимално съчетаващ висока доходност и минимален риск.

 

Инвестиционната дейност на дружеството се управлява от ПФБК Асет Мениджмънт АД, съгласно сключен безсрочен договор между двете страни.

 

Инвастиционното дружество има едностепенна система на управление и негови членове, образуващи съвета на директорите са доказани финансови специалисти с дългогодишен опит.

 

Основният капитал на дружеството е 3 935 119 лева, разпределени в същия брой поименни акции с номинал 1 лев.

Контакти

ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД

София, ж.к. Стрелбище, ул. Енос 2, ет. 5
028106448, 029816315