BGRegistar.com

Инженеринг за механизация в животновъдството-2000 ООД - Продукти и услуги

Продукти и услуги

Инженеринг за механизация в животновъдството-2000 ООД е утвърден и наложил се лидер на българския пазар, налагащ стандарти за качество в строителството и поддръжката на оборудване за животновъдни ферми.

 

Развивайки дейността си, дружеството е изградило сериозен имидж на базата на солидния си опит в бранша. Акцентира върху високото качество и конкурентите цени на предлагани продукти и услуги:

 

Зали за доене - Рибена Кост,  Елочка, Тандем, Сайд Бай Сайд, Каросел


Система за доене млекопровод Impulsa


Вакуумни системи Пулсавак - Вакуумните помпи от тип Пулсавак са разработени специално в съответствие с изискванията, предявени към съвременните доилни системи.


Млекоохладителна техника от 200 до 800 литра - нови и втора употреба.

 

Торопочистваща техника - Торови ленти, скрепери, бутални помпи за избутване на торта на далечно разстояние и други.

 

Химически препарати за доилни системи.


Поилки за крави и овце.


Електропастири.

 

Монтаж на млекопроводи за крави и доилни зали за овце.

 

Инженеринг за механизация в животновъдството-2000 ООД

Контакти

ИМЖ-2000 ООД

София, ул. Медникарска 1
029367220, 029367298
0888274459, 0885996651
029367173