BGRegistar.com

Инженеринг за механизация в животновъдството-2000 ООД

Информация

Инженеринг за механизация в животновъдството-2000 ООД

Инженеринг за механизация в животновъдството-2000 ООД е фирма учредена през 1985 год. със седалище гр. София. Специализирана в проучване, проектиране и строителство на животновъдни ферми.


ИМЖ-2000 ООД извършва монтаж и поддръжка на оборудване за животновъдни ферми - доилни инсталации, фюмови /централни млекопроводи, доилни зали/, млекоохладителни вани и танкове / нови и втора употреба/, за торопочистване, поене, електропастири и стрижбена техника.


ИМЖ-2000 ООД предлага на българския пазар продукти, предназначени за дезинфекция и всичко, свързано с хигиената на животните.


Предлага техника, произведена от водещи фирми в бранша:


Impulsa, Германия - доилна техника


Hainiger, Швейцария - стрижбена техника


CID LINE, Белгия - препарати


Дружеството подготвя и реализира проекти по Евро фондове.


Инженеринг за механизация в животновъдството-2000 ООД извърпва доставка, монтаж и сервиз на техниката, която предлага.

 

Контакти

ИМЖ-2000 ООД

София, ул. Медникарска 1
029367220, 029367298
0888274459, 0885996651
029367173