BGRegistar.com

ИНЖЕНЕРИНГ ЗА МЕХАНИЗАЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО-2000 ООД

Информация

ИМЖ 2000

 

 

Инженеринг за механизация в животновъдството-2000 ООД е фирма, създадена през 1985 година. Дейността на компанията е специализирана в сферата на проучването, проектирането и строителството на животновъдни ферми.


ИМЖ-2000 ООД е специализирана в монтажа и поддръжката на оборудване за животновъдни ферми – доилни инсталации – фюмови /централни млекопроводи, доилни зали/, млекоохладителни вани и танкове / нови и втора употреба/, за торопочистване, поене, електропастири и стрижбена техника.


ИМЖ-2000 ООД предлага на българския пазар продукти, предназначени за дезинфекция и всичко, свързано с хигиената на животните.


Предлага се техника, произведена от водещи фирми в бранша:


Impulsa, Германия – доилна техника


Hainiger, Швейцария – стрижбена техника


CID LINE, Белгия – препарати


Дружеството подготвя и реализира проекти по Евро фондове.


Инженеринг за механизация в животновъдството-2000 ООД извърпва доставка, монтаж и сервиз на техниката, която предлага.

Контакти

ИНЖЕНЕРИНГ ЗА МЕХАНИЗАЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО-2000 ООД

София, ул. Медникарска 1
029367220, 029367298
0888274459, 0885996651
029367173