BGRegistar.com

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА

Информация

Бъдещият университет е открит на 14.05.1920 година, а  институциализирането на първото българско Висше търговско училище е осъществено през 1920 година на 28 септември.


Учебните занятия в училището започват през есента на 1921 година.

 


През 1990г. с решение на Общото събрание висшето училище е обявено за Икономически университет - Варна.

Икономически университет – Варна е утвърдено име във Висшето образование в страната. Университетът е ориентиран към осигуряването на висококачествено обучение на студенти и докторанти и провеждането на значими научни изследвания.

 

 

Учебните дисциплини, които се изучават в Университета са достъпни в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. Специалностите и дисциплините са в съответствие с водещите европейски образователни стандарти.


Обучението във Висшето учебно заведение формира у студентите теоретични и практически знания, умения, високо професионално съзнание и богата икономическа култура.

 

Осъществява се обществено значима изследователска дейност чрез провеждане на пазарно ориентирани изследвания в приоритетни научни области. Университетът има за цел да осигури необходимите условия за професионално развитие и израстване на академичния състав и на служителите. Учебното заведение установява и развитие на ползотворни, взаимоизгодни и устойчиви взаимоотношения с партньорите си в образователната сфера, бизнес сектора, публичната администрация и други.

 

 

Контакти

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА

Варна, бул. Княз Борис I № 77
052800890, 052643360
052643365