BGRegistar.com

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява дейностите, свързани с държавното и оперативното управление на сектор Рибарство в рамките на Общата политика по рибарство на Европейския съюз, държавния надзор, контрола върху риболовните дейности в рибностопански води.

 

Oпределена e за Управляващ орган по отношение на средствата от Европейския фонд по рибарство на ЕС.


Териториални сектори :

 

ИАРА София
Централно управление
София, 1606, бул. “Хр. Ботев” 17
тел. 80 51 666; 80 51 663; факс 80 51 686,
office@iara.government.bg

Център за наблюдение на риболовните кораби - Варна
Адрес: бул. “Приморски”№5
тел.факс 052/ 603 500
cnrk@iara.government.bg

ИАРА Варна
Адрес: бул. “Приморски”№5
тел.факс 052/ 603 500
varna@iara.government.bg

ИАРА Добрич
Адрес: пл. “Свобода” №5, ет.8, ст. 803
тел./факс 058/ 60 54 97
dobrich@iara.government.bg

ИАРА Разград
Адрес: бул. “България” №15
тел./факс 084/ 660 222 , 084/660976
razgrad@iara.government.bg

ИАРА Шумен
Адрес: ул. “Петра” №1, ет. 4, ст. 404, 405, 406
тел./факс 054/ 800 531
shumen@iara.government.bg

ИАРА Търговище
Адрес: ул.”Уилям Гладстоун”№10, п.к.16
тел/факс 0601/ 6 72 39
targovishte@iara.government.bg

ИАРА Бургас
Адрес: ул. “Фердинандова” №3, ет.3
тел./факс 056/ 84 62 42, 84 63 33
burgas@iara.government.bg

ИАРА Сливен
Адрес: ул. “Джордж Уошбърн” №4, п.к. 62
тел./факс 044/ 62 58 81
sliven@iara.government.bg

ИАРА Стара Загора
Адрес: бул. “Цар Симеон Велики” №108, ет.10, ст.1
тел./факс 042/ 603 296
stzagora@iara.government.bg

ИАРА Ямбол
Адрес: ул.”Раковски” №1А, ст. 505
тел./факс 046/ 66 21 86
jambol@iara.government.bg

ИАРА Видин
Адрес: ул.”Цар Александър ІІ” №13, ет.4, ст. 1,8
тел./факс 094/ 601 239
vidin@iara.government.bg

ИАРА Монтана
Адрес: ул.”Ген. Столетов” №1, ет. 2
тел./факс 096/ 306 109
montana@iara.government.bg

ИАРА Враца
Адрес: бул. “Христо Ботев” №78, ет.4, ст. 402, 404
тел./факс 092/65 308
vraca@iara.government.bg

ИАРА Плевен
Адрес: ул. “Васил Левски” №1, ет. 3, ст. 309
тел./факс 064/ 804 325
pleven@iara.government.bg

ИАРА Велико Търново
Адрес: бул. “България” 25, ет. 4, офис 402
тел./факс 062/600 023
velikotarnovo@iara.government.bg

ИАРА Русе
Адрес: ул. “Борисова” №52, ет. 2, п.к. 34
тел./факс 082/ 83 65 89
ruse@iara.government.bg

ИАРА Силистра
Адрес: ул. “Христо Смирненски”№2, ет.6, ст. 37, п.к. 35
тел./факс 086/ 820 300
silistra@iara.government.bg

ИАРА Пловдив
Адрес: ул. “Богомол”№ 31
тел./факс 032/ 63 26 03
plovdiv@iara.government.bg

ИАРА Благоевград
Адрес: ул.”Васил Коритаров”№2, ет.4, п.к. 451
тел./факс. 073/88 25 04
blagoevgrad@iara.government.bg

ИАРА Габрово
Адрес: ул. “Брянска” №30, ет.4, ст.4
тел./факс 066/800504
gabrovo@iara.government.bg

ИАРА Смолян
Адрес: бул. “България” №14, ет. 4, ст. 421
тел./факс 0301/ 651 31
smoljan@iara.government.bg

ИАРА София-област
Адрес: бул. “Христо Ботев” 17
тел./факс 02/805 16 67
sofia@iara.government.bg

ИАРА Кърджали
Адрес: ул. “Металург” №7, Сградата на водно стопанство
тел./факс 0361/ 6 15 54
kurdjali@iara.government.bg

ИАРА Кюстендил
Адрес: ул.”Демокрация” №44, ет. 9, ст. 6, п.к. 34
тел./факс 078/ 52 58 98
kjustendil@iara.government.bg

ИАРА Ловеч
Адрес: ул. “Търговска” №4, п.к. 82, дом “Преслав”, партер
тел./факс 068/600 071
lovech@iara.government.bg

ИАРА Пазарджик
Адрес: ул. “Пловдивска” №3
тел./факс 034/ 443 649
pazardjik@iara.government.bg

ИАРА Перник
Адрес: ул. “Благой Гербев” №15, ет.3
тел./факс 076/ 673 052
pernik@iara.government.bg

ИАРА Хасково
Адрес: ул. “Ал. Стамболийски” №2
тел./факс 038/ 622 473
haskovo@iara.government.bg

Контакти

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

София, бул. Хр. Ботев 17, eт. 4
028051666, 028051663
028051686